Specialist Hetty aan het woord – over automatische bankkoppeling en Basecone

Specialist Hetty aan het woord – over automatische bankkoppeling en Basecone

Hetty is nu zo’n 30 jaar werkzaam in de accountancy. Binnen Accombis houdt Hetty zich naast het opstellen van jaarrekeningen en aangiftes ook bezig met de automatisering. ‘’Ik vind automatisering leuk en heb me daar in gespecialiseerd.’’ Daarnaast fungeert Hetty binnen Accombis als vraagbaak, voor vragen van collega’s, maar ook voor vragen van klanten over de werking van de pakketten en de mogelijke koppelingen. Alle vragen en problemen die er over dat onderwerp komen, pakt Hetty op. Daardoor leert Hetty steeds bij en blijft ze zich ontwikkelen. In de 30 jaar tijd is er heel veel veranderd, met name op het gebied van automatisering/digitalisering. Hetty neemt ons graag mee in deze ontwikkelingen.

Hoe het begon

‘’Toen ik begon met werken op een accountantskantoor brachten de klanten maandelijks of per kwartaal ‘de administratie’ naar ons kantoor. Dit werd door ons verwerkt in een boekhoudpakket. Na afloop van het jaar werd de jaarrekening opgesteld. Deze werd eerst met de hand uitgewerkt, nu is dat ondenkbaar. Tegenwoordig  maken veel ondernemers gebruik van een boekhoudpakket of branche gerelateerd pakket om hun administratie bij te houden. Voor ondernemers die geen eigen pakket hebben, verwerken wij de administratie. Verder maken we gebruik van scan- en herkenoplossingen zodat de administratie desgewenst volledig gedigitaliseerd kan worden. In mijn functie bij Accombis ben ik voor deze pakketten vaak de spin in het web.’’

Bankkoppeling

Een van de ontwikkelingen die Hetty meekreeg is de mogelijkheid van een bankkoppeling. Ze vertelt: ‘’Voor de bankmutaties is het met een aantal grote banken mogelijk om een koppeling te maken met het boekhoudpakket (Accountancy Gemak). Als dit gedaan is worden elke nacht de bankmutaties automatisch ingelezen. Op basis van de naam en omschrijving/betalingskenmerk binnen de bankmutaties, zal ons boekhoudpakket al een groot aantal mutaties automatisch kunnen boeken. Natuurlijk controleren wij die voorstellen eerst. De mutaties die het systeem niet automatisch kan boeken vullen wij aan met de benodigde gegevens waarna de dagelijkse mutaties kunnen worden verwerkt.’’

Basecone

Naast de mogelijkheid van een bankkoppeling, is ook Basecone een nieuwe ontwikkeling. ‘’Aangezien wij bij Accombis, naast ons boekhoudpakket (Accountancy Gemak) ook gebruik maken van een scan- en herkenoplossing (Basecone), kan de ondernemer volstaan door de digitaal ontvangen factuur door te sturen via de mail naar Basecone. Mochten er toch nog facturen per post worden ontvangen dan kunnen deze ook naar Basecone gestuurd worden door deze in te scannen of door een foto te maken met je telefoon.

Vervolgens verwerken wij deze facturen in Basecone, waarbij een groot deel van de gegevens automatisch worden herkend en waarbij er al een rekeningnummer wordt voorgesteld aan de hand van eerder verwerkte facturen. Ook hiervoor geldt dat wij deze eerst controleren alvorens deze geboekt worden. Door de verwerking in Basecone komen de inkoopfacturen direct in het boekhoudpakket. Het voordeel hiervan is dat in het boekhoudpakket de originele factuur altijd zichtbaar is.’’

Voordelen

Het automatiseren en digitaliseren van administratie brengt veel voordelen met zich mee voor de ondernemer. Hetty: ‘’Dankzij dit nieuwe systeem gaat veel automatisch, wat tijdbesparend werkt. Daarnaast krijgen ondernemers een goed overzicht van de omzet ten opzichte van anderen jaren, de openstaande verkoop- en inkoopfacturen en banksaldo. Doordat alles nu in één systeem zit en zowel de ondernemer als wij hier toegang toe hebben, blijft de administratie up-to-date en overzichtelijk voor de ondernemer.’’

Benieuwd wat Accombis voor jouw kan betekenen? Neem contact met ons op!

Alles over de aangifte inkomstenbelasting

Alles over de aangifte inkomstenbelasting

Kalenderjaar 2020 zit er weer op dus dat betekent dat je weer de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting mag (lees: moet) doen. Waar moet je allemaal op letten? We geven je vandaag enkele handige tips. Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker!

Een goede voorbereiding is het halve werk

Wanneer je de juiste voorbereidingen treft heb je al veel werk verricht. Dit kan de daadwerkelijke aangifte aanzienlijk verlichten! Denk bijvoorbeeld aan: 

 • Kloppen jouw gegevens wel? Check altijd of de vooraf ingevulde gegevens juist zijn. Je blijft namelijk zelf verantwoordelijk voor een juiste aangifte.
 • Je kunt aangifte doen vanaf 1 maart, maar je kunt beter even wachten. Soms zitten er nog ‘kinderziektes’ in die er in de eerste twee weken uitgehaald worden.
 • Denk je het niet op tijd te gaan halen? Vraag dan vóór 8 mei uitstel aan.
 • Zorg dat je gedurende het jaar je aftrekposten goed documenteert. De fiscus kan namelijk om onderbouwing vragen.
 • Pak voordat je begint met je aangifte er ook even die van vorig jaar bij. Wanneer er weinig of niets is veranderd in je situatie kun je veel gegevens al overnemen!
 • Vergeet jouw cryptovaluta niet. Ook jouw bitcoins zul je op moeten geven in box 3.

Vul je boxen correct in

Bij je belastingaangifte moet je je inkomsten in drie verschillende boxen invullen. Afhankelijk van diverse factoren beïnvloedt dit of, en zo ja hoe veel, je belasting moet betalen (of terugkrijgen).

Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning

Hier tel je al je inkomen uit werk en woning bij elkaar op: je loon, maar ook wat je met je onderneming verdiend hebt, uit nevenwerkzaamheden, of je uitkering. Daar tel je vervolgens je inkomen uit eigen woning (het zogenaamde eigenwoningforfait) bij op. De kosten van leningen voor de eigen woning  mag je hierop in mindering  brengen (hypotheekrenteaftrek).

Box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang

Er is sprake van aanmerkelijk belang als je ten minste 5% van de aandelen van een vennootschap bezit. Inkomen uit aanmerkelijk belang is bijvoorbeeld dividend of de winst uit de verkoop van je aandelen. Eventuele kosten hiervoor zijn in box 2 aftrekbaar.

Box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

Hier wordt het inkomen uit sparen en beleggen belast. Je moet het saldo van bezittingen en schulden op de peildatum van 1-1-2020 bepalen. Hierin worden al je privébezittingen (waaronder spaargeld en beleggingen) meegenomen. Wanneer je meer dan € 3.100 aan schulden hebt mag je dit van je bezit aftrekken. Wat overblijft is je vermogen. Wanneer dit € 30.846 of minder bedraagt hoef je hier geen belasting over te betalen. Let op als je belegd hebt in groene beleggingen. Je hoeft dan minder belasting te betalen in box 3 en je krijgt een extra heffingskorting.

Vergeet dit niet in je belastingaangifte

 • Nederland heeft een progressief belastingstelsel, wat inhoudt dat je meer belasting betaalt als je meer verdient. Ook wordt onderscheid gemaakt tussen mensen die jonger en ouder zijn dan de AOW-gerechtigde leeftijd. Wanneer je recht hebt op AOW betaal je geen premie volksverzekeringen meer en wordt je belastingtarief lager. Ook binnen de AOW-gerechtigden wordt onderscheid gemaakt met de zogenaamde ‘houdbaarheidsbijdrage’. Mensen die vóór 1 januari 1947 geboren zijn vallen in een andere schaal en betalen minder belasting.
 • Als je een relatie hebt en jullie wonen op hetzelfde adres en jullie voldoen aan bepaalde voorwaarden (bijvoorbeeld notarieel samenlevingscontract), dan zijn jullie fiscale partners. Je kunt dan bepaalde aftrekposten verdelen over jezelf en je partnerevenals spaargeld, vermogen, hypotheekrente, woningkosten, giften en op die manier kun je wellicht belasting besparen door de aftrekposten af te trekken bij de partner met het hoogste inkomen.
 • Reis je vaak met het openbaar vervoer van en naar je werk en betaal je zelf je reiskosten? Wanneer je meer dan 10 kilometer reist voor minimaal één dag in de week mag je reiskosten aftrekken. Je hebt wel een openbaarvervoerverklaring nodig om deze aftrek te krijgen.
 • Ziektekosten die niet door een verzekering vergoed worden zijn aftrekbaar. Je kunt deze kosten aftrekken voor jezelf, je fiscale partner, kinderen jonger dan 27 jaar, je inwonende zorgafhankelijke ouders, broers en zussen en tot je huishouden behorende ernstig gehandicapte personen van 27 jaar of ouder.
 • Volg je een studie? Wanneer je minimaal € 250 aan kosten hebt gemaakt kun je die aftrekken van je inkomsten. Deze kosten mogen niet al vergoed zijn door bijvoorbeeld je werkgever. Ook moet je studie relevant zijn voor je huidige of nieuwe baan en mag je niet studiefinanciering-gerechtigd zijn. Let op: niet alle studiekosten zijn aftrekbaar.
 • Wanneer je een goed doel met de ANBI-status steunt voor meer dan 1% van je inkomen (maar minimaal € 60) mag je het meerdere aftrekken tot een maximum van 10% van je drempelinkomen. Bij een periodieke gift (vijf jaar steeds hetzelfde bedrag) mag je het volledige bedrag aftrekken.
 • Wanneer je een sterk wisselend inkomen hebt (je bent gestopt of gestart met werken, of je bent (deels) gaan freelancen) kun je je inkomen over drie jaren middelen. Er wordt dan een gelijke verdeling van je inkomen over de afgelopen drie jaar gemaakt, waardoor je mogelijk minder belasting hoeft te betalen.

Je zult het misschien niet geloven, maar er zijn nog véél meer regels die al dan niet op jou van toepassing kunnen zijn. We helpen je graag als je door de belastingbomen het bos niet meer ziet. Neem in dat geval snel contact op met ons!

Dingen die je moet weten over testamenten

Dingen die je moet weten over testamenten

Je testament – voor veel mensen klinkt dat als iets waar ze nog liever niet aan denken, of beter gezegd; waarvan ze denken dat ze er nog lang niet aan hóeven denken. Toch kan het niet op laten stellen van een testament nare gevolgen hebben voor jouw nabestaanden wanneer er onverhoopt toch iets met je mocht gebeuren. Onze fiscaal jurist Elly Dekkers weet hoe belangrijk een testament is. Vandaag vertelt ze je over de mogelijkheden.

Testament – geen zorg voor later

Wat gebeurt er met jouw bezittingen na je dood? Veel mensen weten niet hoe ze deze vraag moeten beantwoorden omdat ze daar gewoonweg nog niets voor geregeld hebben. ‘Testament’ klinkt namelijk als iets waar je je pas rond je pensioen om hoeft te bekommeren. “Het lijkt wel alsof mensen soms denken dat ze onsterfelijk zijn”, begint Elly. “Ze denken dat alles op vanzelfsprekende wijze wordt geregeld, en dat je er daarom geen omkijken naar hebt. Natuurlijk hebben we het wettelijk erfrecht dat bepaalt waar jouw nalatenschap naar toegaat. Maar het is niet vanzelfsprekend dat dit overeenkomt met jouw wensen.”

Een testament is een notariële akte met jouw uiterste wilsbeschikking – oftewel, wat er met jouw bezittingen gebeurt als je overlijdt. Het is een manier om uitzonderingen vast te stellen die van toepassing zijn op de wettelijke verdeling, die in alle andere gevallen van toepassing is. Testamenten worden in een landelijk register vastgelegd.

Wettelijke verdeling nalatenschap

De wet maakt onderscheid tussen vier groepen als het gaat om nalatenschappen. Wanneer je niets geregeld hebt, wordt er eerst gekeken naar echtgenoten, geregistreerde partners en kinderen; daarna ouders, broers en zussen, dan grootouders, en tot slot overgrootouders. “In elke situatie krijgt iedereen een gelijk deel”, weet Elly. “Als je geen testament hebt, heb je daar zelf niets over te zeggen.”

Zo kan het dus voorkomen dat je samenwoont met iemand, maar daar niets voor vastgelegd hebt (geen testament). Jouw deel in bijvoorbeeld het huis en overige zaken die jullie samen gekocht hebben gaan in dat geval naar jouw familie. In het ergste geval moet jouw partner de woning misschien wel verlaten! Met een testament kun je niet alleen dit soort vervelende situaties voorkomen, je voorkomt er ook de nodige zorgen (en wellicht frustraties) van jouw nabestaanden mee. Met een goed testament kun je ook na je overlijden goed zorgen voor diegenen die je lief zijn en die je nalaat. Verder is natuurlijk van belang dat je met een goed testament erfbelasting kunt besparen.

Wat je allemaal testamentair kunt vastleggen

Een testament wordt door een notaris opgesteld. Met een testament kun je de verdeling helemaal zelf bepalen. Je kunt daardoor mogelijk bepaalde vrijstellingen benutten. Het is altijd mogelijk om je testament nog aan te passen. “In een testament kun je echt je eigen wensen vast laten leggen”, vertelt Elly. “Wie wat erft, of je erfgenamen wilt onterven, maar bijvoorbeeld ook een uitsluitingsclausule die zorgt dat jouw erfenis voor jouw kind is en niet tot een huwelijksgemeenschap gaat horen. Op die manier kan voorkomen worden dat de erfenis bij de koude kant terecht komt.”

Andere opties zijn bijvoorbeeld iets nalaten aan een goed doel of aan een vriend, het besparen op erfbelasting, het vastleggen van je uitvaartwensen, en zelfs de voogdij van je kinderen regelen. “Een testament wordt pas geopend als je dood bent”, zegt Elly tot slot. “Het is, heel cru gezegd, op dat moment jouw probleem niet meer. Dat wil niet zeggen dat je er niet over na hoeft te denken; het is juist goed om dat wel te doen, om zo heel veel zaken op tijd te tackelen. Ik of één van onze andere specialisten kijkt graag met je mee.”

2021 – Jeroen en Ed maken de balans op

2021 – Jeroen en Ed maken de balans op

Na wederom een bewogen jaar is het nu de beurt aan Jeroen en Ed om de balans op te maken. Hoe kijken ze terug op 2021 en wat zal 2022 gaan brengen? Het woord is aan Jeroen en Ed!

Het c-woord

Hoewel niemand het er nog over wil hebben, kunnen we niet om de wereldwijde pandemie heen. “Het afgelopen jaar stond opnieuw veel in het teken van corona”, bijt Jeroen het spits af. “Dat gold overal, dus ook voor Accombis. Soms moesten we zaken anders prioriteren, omdat er voor regelingen zoals NOW en TVL harde deadlines golden.”

In 2020 waren de maatregelen nog nieuw, en bestond het voor ons in eerste instantie uit het aanvragen van steunmaatregelen. “Geleidelijk kwam daar ook de afwikkeling bij kijken”, hervat Jeroen. “Hopelijk dat het voor 2022 veelal beperkt blijft tot de afwikkeling van de diverse steunmaatregelen, al hoop ik daarnaast wel dat de overheid de ondernemers waar nodig zal blijven ondersteunen de komende periode, zodat we samen op een goede manier uit deze crisis kunnen komen. Ondanks dat wij het er het komende jaar nog wel druk mee zullen hebben, hoop ik dat de impact van corona op ons normale leven snel minder wordt.”

Personele vooruitgang

Ons personeelsfeest is bijvoorbeeld al twee jaar op rij niet door kunnen gaan. “We hebben tussendoor wel wat kunnen doen, maar veel verder dan kleine uitstapjes en onze maandelijkse lunchmeeting zijn we niet gekomen”, aldus Jeroen. “We gaan er van uit dat we komend jaar eindelijk weer eens een ‘normaal’ personeelsfeest kunnen hebben met onze medewerkers en hun partners.”

Overigens staan we op personeel vlak niet stil, weet Ed. “We blijven ons het komende jaar ontwikkelen”, zegt hij. “We gaan bijvoorbeeld starten met een zogenaamde weekstart, een kort werkoverleg van een kwartiertje waarin iedereen kan vertellen wat hen bezighoudt. Zo weet je ook van je collega’s waar ze mee bezig zijn en waar iemand eventueel hulp bij kan gebruiken. Onderlinge samenwerking is iets waar we komend jaar nog meer op zullen focussen.”

Proactieve rol

Jeroen en Boudewijn hebben afgelopen najaar een bedrijfseconomische cursus gevolgd waardoor zij klanten nog meer toegevoegde waarde kunnen gaan bieden. “Afhankelijk van de behoeftes bij onze klanten en hoe de zaken zich ontwikkelen willen we deze systematiek komend jaar voor een aantal klanten gaan uitrollen”, vult Jeroen aan.

“We vinden het belangrijk om bedrijven te ondersteunen en ze bepaalde zaken uit handen te nemen”, gaat Ed weer verder. “Samen met klanten willen we op zoek gaan naar pijnpunten in het bedrijf en hoe we die samen kunnen oplossen.”

Terug naar vroeger

Uiteindelijk draait vooruitblikken maar om één ding: terug willen naar het oude normaal. “Ik hoop dat we weer snel ondernemers kunnen treffen op netwerkbijeenkomsten”, aldus Ed. “Je merkt dat het toch wel fijn is om met anderen te kunnen sparren.”

Voor het verenigingsleven is dat niet anders, weet Jeroen. Het verenigingsleven ligt nu ook grotendeels stil; het is heel belangrijk dat het sociale leven weer door kan gaan. “Wij blijven daarom een aantal verenigingen in de omliggende dorpen financieel ondersteunen”, zegt hij daarover. “We hopen dat ze op deze manier hun ledenbestand in stand kunnen houden en dat ze snel weer hun activiteiten kunnen hervatten, dat is prettig voor iedereen!”

Actiepunten – waar moet je in 2021 nog rekening mee houden?

Actiepunten – waar moet je in 2021 nog rekening mee houden?

Nu de jaarwisseling in zicht komt, komen ook enkele belangrijke thema’s uit de Belastingplannen 2022 en andere wet- en regelgeving in beeld. Wij hebben er hiervan enkele op een rijtje gezet – inclusief praktische actiepunten, zodat jij je optimaal kunt voorbereiden op regels die gaan verdwijnen of die er juist bij komen. Doe er je voordeel mee!

Maatregelen rondom corona

Helaas zijn we nog niet van corona af. Gelukkig is er een nieuw steunpakket aangekondigd. De coronasteun voor de nachthoreca wordt vervangen door de TVL Q4 2021, die je aan kunt vragen als je in het vierde kwartaal minimaal 30% omzetverlies had ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020. Je kunt ook van deze subsidie gebruikmaken als je in vorige kwartalen geen gebruik hebt gemaakt van de TVL-regeling.

Voor de landbouwsector wordt de regeling Ongedekte Vaste Kosten (OVK) ook in het vierde kwartaal opengesteld. Daarnaast komt er aanvullende steun voor de evenementenbranche, de cultuur- en de sportsector.

Heb je TVL-subsidie over het tweede kwartaal van 2021 ontvangen? Dan moet je bij de RVO om de vaststelling vragen van de definitieve TVL Q2. Ook zou het kunnen dat je moet beginnen met terugbetalen van eerder ontvangen steun (zoals bijvoorbeeld de NOW en de TVL).

Actiepunt: vraag op tijd TVL-subsidie aan voor het 4e kwartaal van 2021 als je daarvoor in aanmerking komt. 

Verhoging invorderingsrente

Volgend jaar gaat de (tijdelijk verlaagde) invorderingsrente stapsgewijs omhoog om het eerder afbetalen van belastingschulden te stimuleren. Tot het einde van dit jaar is de tijdelijk verlaagde invorderingsrente bijna nihil (0,01%). Vanaf volgend jaar gaat deze rente stapsgewijs omhoog. Per ingang van 1 januari 2022 gaat het percentage van 0,01% naar 1%. Vervolgens wordt deze jaarlijks verhoogd tot deze op 1 januari 2024 terug is op 4%, het oude niveau van voor de coronacrisis.

Actiepunt: heb je bijzonder uitstel van betaling gekregen voor belastingschulden en voldoe je aan de voorwaarden voor de terugbetalingsregeling? Dan hoef je pas vanaf 1 oktober 2022 te beginnen met terugbetalen. Het is echter verstandig om er zo snel mogelijk mee te beginnen als je de middelen hebt – hoe langer je wacht, des te meer invorderingsrente je vanaf 2022 moet gaan betalen.

Verlaag je box-3-heffing

Hoe groter je vermogen is (vanaf € 50.650, of € 101.300 voor fiscale partners) des te meer box-3-heffing je moet betalen. Het kan dus verstandig zijn om je box-3-vermogen te verlagen, bijvoorbeeld door de aankoop van dure goederen die niet tot box 3 worden gerekend (zoals een auto, boot of kunstwerk) nog dit jaar te doen. Belastingschulden kun je niet aftrekken van je vermogen in box 3; verschuldigde erfbelasting wel. Betaal eventuele belastingschulden dus nog dit jaar.

Actiepunt: probeer je box-3-vermogen te verlagen met de aankoop van dure goederen, en zorg ervoor dat je het box-3-vermogen optimaal verdeelt met je partner om zo allebei in een zo laag mogelijke rendementsschijf te vallen.

Benut de tijdelijke verhoogde schenkingsvrijstelling

Wil je nog een schenking doen aan je (klein)kinderen? Dit jaar zijn de vrijstellingen hiervoor met € 1.000 verhoogd; de onbelaste jaarlijkse schenking aan kinderen bedraagt dit jaar per kind € 6.604. Zij hoeven daarover geen schenkingsaangifte te doen. Vanaf 2022 gaat deze vrijstelling weer met € 1.000 omlaag.

Actie: Wanneer je van plan bent een schenking te doen aan je (klein)kinderen, overweeg dan om dat nog in 2021 te doen.

Nog meer aandachtspunten

 • Verlenging eerste tariefschijf vennootschapsbelasting – jouw bv betaalt volgend jaar waarschijnlijk minder vennootschapsbelasting over de winst dan in 2021. Dit komt omdat de eerste tariefschijf, waarover jouw bv het lage Vpb-tarief betaalt, is verlengd.
 • Samenloop reiskosten en thuiswerken – vanaf 1 januari 2022 geldt weer de oude regeling van de vaste en onbelaste reiskostenvergoeding van vóór de coronacrisis. Ook start een nieuwe gerichte vrijstelling voor vergoeding van thuiswerkkosten.
 • Werkkostenregeling: minder vrije ruimte in 2022 – een werkgever mag een gedeelte van het fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. In 2021 bedraagt deze 3% over de eerste € 400.000 fiscaal loon en over het meerdere 1,18%. Dit is de vrije ruimte. In 2022 wordt het percentage van de vrije ruimte weer 1,7% over de eerste € 400.000 fiscaal loon. Inventariseer of er nog onbenutte ruimte is in de werkkostenregeling in 2021 en benut deze nog dit jaar.
 • Einde gunstige betaalpauze hypotheeklasten – tot 1 januari 2022 kun je met je bank nog een betaalpauze overeenkomen voor je hypotheeklasten. Hiervoor gelden soepele fiscale regels voor de renteaftrek en de aflossingsplicht.
 • Subsidie elektrische personenauto particulieren – ben je van plan een elektrische auto te gaan kopen of leasen? Wacht dan even tot 2022, want dan kun je namelijk een beroep doen op een aantrekkelijke subsidie. Maar wacht ook niet te lang, want deze subsidiepot is vaak razendsnel weer leeg.

Actiepunten voor jou

Wil je meer weten over het toepassen van bepaalde regels, of zou je graag wat meer uitleg over een onderwerp willen? Bekijk de volledige nieuwsbrief of neem contact op met ons. Wij helpen je graag verder.