Actiepunten – waar moet je in 2021 nog rekening mee houden?

Actiepunten – waar moet je in 2021 nog rekening mee houden?

Nu de jaarwisseling in zicht komt, komen ook enkele belangrijke thema’s uit de Belastingplannen 2022 en andere wet- en regelgeving in beeld. Wij hebben er hiervan enkele op een rijtje gezet – inclusief praktische actiepunten, zodat jij je optimaal kunt voorbereiden op regels die gaan verdwijnen of die er juist bij komen. Doe er je voordeel mee!

Maatregelen rondom corona

Helaas zijn we nog niet van corona af. Gelukkig is er een nieuw steunpakket aangekondigd. De coronasteun voor de nachthoreca wordt vervangen door de TVL Q4 2021, die je aan kunt vragen als je in het vierde kwartaal minimaal 30% omzetverlies had ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020. Je kunt ook van deze subsidie gebruikmaken als je in vorige kwartalen geen gebruik hebt gemaakt van de TVL-regeling.

Voor de landbouwsector wordt de regeling Ongedekte Vaste Kosten (OVK) ook in het vierde kwartaal opengesteld. Daarnaast komt er aanvullende steun voor de evenementenbranche, de cultuur- en de sportsector.

Heb je TVL-subsidie over het tweede kwartaal van 2021 ontvangen? Dan moet je bij de RVO om de vaststelling vragen van de definitieve TVL Q2. Ook zou het kunnen dat je moet beginnen met terugbetalen van eerder ontvangen steun (zoals bijvoorbeeld de NOW en de TVL).

Actiepunt: vraag op tijd TVL-subsidie aan voor het 4e kwartaal van 2021 als je daarvoor in aanmerking komt. 

Verhoging invorderingsrente

Volgend jaar gaat de (tijdelijk verlaagde) invorderingsrente stapsgewijs omhoog om het eerder afbetalen van belastingschulden te stimuleren. Tot het einde van dit jaar is de tijdelijk verlaagde invorderingsrente bijna nihil (0,01%). Vanaf volgend jaar gaat deze rente stapsgewijs omhoog. Per ingang van 1 januari 2022 gaat het percentage van 0,01% naar 1%. Vervolgens wordt deze jaarlijks verhoogd tot deze op 1 januari 2024 terug is op 4%, het oude niveau van voor de coronacrisis.

Actiepunt: heb je bijzonder uitstel van betaling gekregen voor belastingschulden en voldoe je aan de voorwaarden voor de terugbetalingsregeling? Dan hoef je pas vanaf 1 oktober 2022 te beginnen met terugbetalen. Het is echter verstandig om er zo snel mogelijk mee te beginnen als je de middelen hebt – hoe langer je wacht, des te meer invorderingsrente je vanaf 2022 moet gaan betalen.

Verlaag je box-3-heffing

Hoe groter je vermogen is (vanaf € 50.650, of € 101.300 voor fiscale partners) des te meer box-3-heffing je moet betalen. Het kan dus verstandig zijn om je box-3-vermogen te verlagen, bijvoorbeeld door de aankoop van dure goederen die niet tot box 3 worden gerekend (zoals een auto, boot of kunstwerk) nog dit jaar te doen. Belastingschulden kun je niet aftrekken van je vermogen in box 3; verschuldigde erfbelasting wel. Betaal eventuele belastingschulden dus nog dit jaar.

Actiepunt: probeer je box-3-vermogen te verlagen met de aankoop van dure goederen, en zorg ervoor dat je het box-3-vermogen optimaal verdeelt met je partner om zo allebei in een zo laag mogelijke rendementsschijf te vallen.

Benut de tijdelijke verhoogde schenkingsvrijstelling

Wil je nog een schenking doen aan je (klein)kinderen? Dit jaar zijn de vrijstellingen hiervoor met € 1.000 verhoogd; de onbelaste jaarlijkse schenking aan kinderen bedraagt dit jaar per kind € 6.604. Zij hoeven daarover geen schenkingsaangifte te doen. Vanaf 2022 gaat deze vrijstelling weer met € 1.000 omlaag.

Actie: Wanneer je van plan bent een schenking te doen aan je (klein)kinderen, overweeg dan om dat nog in 2021 te doen.

Nog meer aandachtspunten

  • Verlenging eerste tariefschijf vennootschapsbelasting – jouw bv betaalt volgend jaar waarschijnlijk minder vennootschapsbelasting over de winst dan in 2021. Dit komt omdat de eerste tariefschijf, waarover jouw bv het lage Vpb-tarief betaalt, is verlengd.
  • Samenloop reiskosten en thuiswerken – vanaf 1 januari 2022 geldt weer de oude regeling van de vaste en onbelaste reiskostenvergoeding van vóór de coronacrisis. Ook start een nieuwe gerichte vrijstelling voor vergoeding van thuiswerkkosten.
  • Werkkostenregeling: minder vrije ruimte in 2022 – een werkgever mag een gedeelte van het fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. In 2021 bedraagt deze 3% over de eerste € 400.000 fiscaal loon en over het meerdere 1,18%. Dit is de vrije ruimte. In 2022 wordt het percentage van de vrije ruimte weer 1,7% over de eerste € 400.000 fiscaal loon. Inventariseer of er nog onbenutte ruimte is in de werkkostenregeling in 2021 en benut deze nog dit jaar.
  • Einde gunstige betaalpauze hypotheeklasten – tot 1 januari 2022 kun je met je bank nog een betaalpauze overeenkomen voor je hypotheeklasten. Hiervoor gelden soepele fiscale regels voor de renteaftrek en de aflossingsplicht.
  • Subsidie elektrische personenauto particulieren – ben je van plan een elektrische auto te gaan kopen of leasen? Wacht dan even tot 2022, want dan kun je namelijk een beroep doen op een aantrekkelijke subsidie. Maar wacht ook niet te lang, want deze subsidiepot is vaak razendsnel weer leeg.

Actiepunten voor jou

Wil je meer weten over het toepassen van bepaalde regels, of zou je graag wat meer uitleg over een onderwerp willen? Bekijk de volledige nieuwsbrief of neem contact op met ons. Wij helpen je graag verder.

Stappen zetten samen met Accombis

Stappen zetten samen met Accombis

Franco Theuws is eigenaar van Theuws Fijnmechanische Industrie BV, een bedrijf dat draai- en freeswerkzaamheden uitvoert voor met name de verpakkings- en automotive-industrie. Al sinds de oprichting, zo’n 25 jaar geleden, is Franco klant bij Accombis. Naast de vaste jaarlijkse werkzaamheden gaat Accombis ook nog een stapje verder met bedrijfseconomisch en fiscaal advies. Franco vertelt graag hoe Accombis hem heeft geholpen bij het moderniseren van zijn bedrijf.

Moderniseringsslag

Theuws Fijnmechanische Industrie BV is de afgelopen jaren bezig te vernieuwen. Franco is als eigenaar dan ook erg bezig met modernisering, voortgang en continuïteit. “Drie jaar geleden heb ik mijn toenmalige compagnon uitgekocht en werd ik de enige eigenaar van dit bedrijf”, aldus Franco. “Jeroen heeft me geholpen bij het aanleveren van de stukken die nodig waren bij de financieringsaanvraag daarvoor. Vroeger was dat veel makkelijker dan nu. Jeroen heeft me daar uitstekend bij geholpen. Hij heeft alle benodigde stukken aangeleverd; met name de meerjarige prognoses waren voor de bank erg belangrijk. Jeroen heeft goed contact met hun en heeft dat zodanig kunnen regelen dat ik daar geen omkijken naar had.”

Sinds die overname heeft Franco stappen gezet met zijn bedrijf. “Ik heb geïnvesteerd in nieuwe machines en de werkplaatsinrichting”, gaat hij verder. “Op die manier wil ik onze bedrijfsprocessen lean maken – door verspilling en operationele kosten zo laag mogelijk te houden zo veel mogelijk waarde genereren voor de klant.”

De service van Accombis

In de beginjaren had Franco zijn boekhouding ondergebracht bij een ander administratiekantoor, maar toen het bedrijf groeide en de overstap maakte naar een b.v. had hij behoefte aan een partner die alles in huis heeft. Zo kwam hij uit bij Accombis, waar Huub toen zijn contactpersoon was. Inmiddels heeft Jeroen het stokje twee jaar geleden van Huub overgenomen.

“In grote lijnen biedt Jeroen dezelfde service als Huub dat deed”, aldus Franco. “Ik merk dat Jeroen een toekomstgerichte blik heeft. Naast de vaste jaarlijkse werkzaamheden (jaarstukken, aangiftes en loonadministratie) helpt hij met het opstellen en beoordelen van tussentijdse cijfers en adviseert hij inzake de opgezette structuur en fiscale optimalisatie.”

Kempische kwaliteit

Voor Franco is dat erg belangrijk, aangezien hij zelf ook actief aan het investeren is in continuïteit. “Wij zijn in een paar jaar van een team van twee naar een team van vier personen gegaan”, zegt hij. “Wanneer er iemand wegvalt hebben we direct een probleem. Door het personeelsbestand uit te breiden wil ik zorgen voor meer continuïteit en structuur. We hebben dus nog enkele vacatures open staan.” Door meer zichtbaar te worden op social media, door actief te ondernemen en door te investeren in het machinepark laat Franco zien dat hij graag met de tijd meegaat. Wij zijn blij dat wij als Accombis een bijdrage kunnen leveren aan dit vooruitstrevende bedrijf.

“Accombis heeft alles in huis”, sluit Franco af. “Wanneer je belt weten ze wie je bent en staan ze direct met de juiste persoon voor je klaar. Het is een compleet kantoor met een Kempische manier van zaken doen – laagdrempelig, persoonlijk, en op maat. Wanneer iemand vraagt waar ik mijn boekhouding ondergebracht heb, beveel ik Accombis altijd van harte aan.”

Jeroen blikt terug op twee jaar in de maatschap

Jeroen blikt terug op twee jaar in de maatschap

Toen onze accountant Huub van de Weegh in 2019 afscheid nam van zijn vak was het Jeroen Spooren die het spreekwoordelijke stokje in de maatschap van hem overnam. Natuurlijk was dat niet onverwacht, en had Jeroen zich twee jaar daarvoor al bij ons team gevoegd. Op 1 september mocht hij zijn tweejarig jubileum in de maatschap (naast Elly Dekkers en Ed Daniëls) vieren. Het leek ons een uitgelezen kans om hem daarover aan de tand te voelen.

Beginnen in de maatschap

Toen Jeroen in dienst trad bij Accombis was dat met de intentie om uiteindelijk in de maatschap te treden en het stokje van Huub over te nemen. “Daarom ben ik eerst in loondienst gegaan om te kijken of er een match was met het bedrijf, het team en onze klanten”, legt Jeroen uit. “Ik heb er toen samen met Huub voor gezorgd dat de overgang voor onze relaties zo goed mogelijk verliep. Als ik nu terugkijk dan denk ik dat het zo gelopen is zoals we vooraf hadden bedacht, dus daar zijn we tevreden over.”

Digitalisering van Accombis

“We werkten al grotendeels digitaal, maar we hebben de laatste jaren nog diverse stappen gezet op dit gebied”, gaat Jeroen verder. “In ons klantenportaal kun je bijvoorbeeld digitaal je stukken inzien en goedkeuren. Ook zijn we afgestapt van fysieke nieuwsbrieven ten behoeve van digitale exemplaren, en werken we aan onze zichtbaarheid op social media samen met onze partner Market-it. Uiteraard hebben we het laatste jaar ook geïnvesteerd in thuiswerken, om deze mogelijkheid voor onze collega’s zo goed mogelijk te faciliteren.”

Aanvraag en afwikkeling steunmaatregelen

Helaas kunnen we natuurlijk niet om het c-woord heen. “Al anderhalf jaar heeft dit een groot effect op ons en onze klanten en het einde is nog niet in zicht”, verwacht Jeroen. “Hoewel de meeste steunpakketten per 1 oktober aanstaande stoppen, zal de afwikkeling van de diverse regelingen nog wel een hele periode duren. Wij ondersteunen onze klanten al sinds het begin van deze crisis met de aanvraag en afwikkeling van de diverse steunmaatregelen. Uiteraard gaan we daarmee door voor zo lang dat nodig is.”

Persoonlijke ontwikkeling

Ontwikkeling op persoonlijk niveau en met het gehele team blijft iets waar Jeroen zich mee bezig houdt. “Stilstand is echt achteruitgang”, aldus Jeroen. “Daarom blijven we onszelf ontwikkelen. Zo hebben we met het team iedere maand een lunchmeeting waarbij een vak-gerelateerd onderwerp centraal staat. Daarnaast bieden we ons team de mogelijkheid om cursussen te volgen; ikzelf begin binnenkort ook aan een nieuwe cursus  waarna we klanten nog beter kunnen begeleiden om hun resultaten te optimaliseren. En niet geheel onbelangrijk: we werken met z’n allen hard voor onze klanten, maar de boog hoeft niet altijd gespannen te zijn. Een uitstapje of een borrel op z’n tijd hoort er ook bij.”

Kijkend naar de toekomst

Concluderend is Jeroen erg tevreden over zijn rol binnen het team en hoe we ons als bedrijf blijven ontwikkelen. “De afgelopen jaren hebben we een aantal mooie nieuwe klanten mogen verwelkomen en ik denk dat Elly, Ed en ik complementair zijn aan elkaar. We hebben ieder onze eigen kwaliteiten en specialisaties en vullen elkaar als persoon goed aan in de maatschap. We werken met een leuk team met veel klanten uit de Kempen, dus wij zien de toekomst dan ook positief in.”

Halverwege 2021 – Elly en Ed maken de balans op

Halverwege 2021 – Elly en Ed maken de balans op

De eerste helft van het jaar ligt alweer achter ons en we kunnen alleen nog maar speculeren over wat de tweede helft brengen zal. Vorig jaar hebben we gezien hoe lastig het is om vooruit te kijken, maar toch hebben Elly en Ed zich bereid gevonden een poging te wagen. In dit artikel lees je hoe zij het de eerste maanden van dit jaar beleefd hebben en hoe ze tegen het tweede deel aan kijken.

De voorspelbare rode draad

Net zoals het eerste halfjaar en het tweede halfjaar van 2020 had de eerste helft van 2021 ook eenzelfde rode draad: corona. “We zien dat maatregelen zoals NOW, TVL en belastinguitstel verlengd zijn en blijven worden”, begint Ed. “Het is belangrijk dat klanten dit aanvragen als ze er recht op hebben. Wij doen ons best om onze klanten daar zo goed mogelijk in te adviseren. Het is aan ons om maatregelen en steunpakketten door te vertalen naar hun.”

“Vorig jaar rond deze tijd keken we uit naar september, oktober”, neemt Elly over. “Het zou dan wel op z’n eind lopen, dachten we toen. Dat gevoel heeft nu plaatsgemaakt voor een meer realistische kijk: mensen zijn blij als het voorbij is, maar voelen tegelijkertijd dat het iets is waar we mee zullen moeten leren leven.”

Veerkrachtige ondernemers

Elly is echter wel positief over hoe onze klanten omgaan met de maatregelen. “Ik heb er alle vertrouwen in dat onze klanten deze crisis kunnen doorstaan”, zegt ze. “Corona raakt de hele wereld. Het is een eyeopener geweest voor mensen dat ze zien hoe belangrijk het is om een buffer te hebben om tegenslagen op te vangen.”

Ed vult aan: “We prijzen ons gelukkig dat onze relaties hier goed doorkomen met behulp van maatregelen en hun eigen creativiteit. Daar zijn ze ook ondernemer voor. Het is aan ons om ze daarbij te ondersteunen. Bedrijfscontinuïteit en prognoses zijn meer dan ooit een essentieel deel van ons werk.” Elly prijst de veerkracht van ondernemers. “Ze gaan ervoor, ze grijpen iedere mogelijkheid aan”, zegt ze. “Ze maken er het beste van. De enige weg is vooruit.”

Investeren in het team

Accombis is net zo sterk als de som van haar delen – onze teamleden. Volgens Elly is het daarom goed om hun te stimuleren zich te blijven ontwikkelen. “Sinds dit jaar heeft iedereen toegang tot digitale cursussen van GoodHabitz”, legt ze verder uit. “Dit zijn korte modules over uiteenlopende onderwerpen – van Office tot commercieel en economisch – waar iemand in een paar uurtjes wat meer over te weten kan komen.”

“Dit vinden we een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde”, aldus Ed. “We merkten dat er onder het personeel een behoefte naar was, dus hebben we daarop ingespeeld. Ook Jeroen en ik hebben als accountants voortdurend bijscholingscursussen om up-to-date te blijven en ons te ontwikkelen. We vinden het belangrijk om zo samen stappen vooruit te zetten. Zo zetten we samen een sterker bedrijf neer dat autonoom kan blijven groeien.”

Belastingcontroles weer hervat – is jouw bedrijf er klaar voor?

Belastingcontroles weer hervat – is jouw bedrijf er klaar voor?

Belastingcontroles vinden tegenwoordig minder plaats dan vroeger. Dan hebben we het niet over het afgelopen jaar, toen belastingcontroles vanwege corona überhaupt niet of nauwelijks konden plaatsvinden. Binnenkort gaat de Belastingdienst daar weer mee starten. Wat houdt een belastingcontrole in en wat kun je daarbij verwachten? We leggen het je graag uit.

Pak pijnpunten op tijd aan

De meeste belastingcontroles vinden steekproefsgewijs plaats – het kan iedere ondernemer overkomen. Het wil dus ook niet zeggen dat je iets fout gedaan hebt. Naast steekproeven werkt de Belastingdienst ieder jaar met bepaalde thema’s, of ze leggen de focus op bepaalde branches. Ook op die manier kan in principe iedere ondernemer naar voren komen.

Deze focuspunten worden doorgaans wel van tevoren aangekondigd. Dat geeft jou als ondernemer de ruimte om daar alvast zelf goed naar te kijken. Zo voorkom je dat er tijdens de controle dingen geconstateerd worden die je zelf had kunnen verhelpen.

Drie soorten belastingcontrole

De meeste controles zijn in onderstaande drie categorieën onder te brengen. Er bestaan nog meer methodes, maar in veel van die gevallen worden die digitaal uitgevoerd.

Bij een bedrijfsbezoek komt er een controleur langs die inzicht wil krijgen in je administratie en je bedrijfsvoering. Hiervoor verzamelt hij ter plekke informatie. Soms is het zo dat de controleur op zoek is naar meer informatie omtrent een specifieke aangifte.

Een waarneming ter plaatse (WTP) vindt plaats als de controleur wil zien hoe het dagelijkse reilen en zeilen eruit ziet binnen je bedrijf. Het kan zijn dat de controleur vragen stelt aan je personeel (bijvoorbeeld om zich te identificeren) of dat hij de administratie wil inzien. Een WTP wordt meestal van tevoren aangekondigd, maar niet met de exacte dag en tijd.

Tot slot heb je een boekenonderzoek, waarbij je aangiften en administratie onder de loep worden genomen. Vaak gaat het om een specifieke periode (dat kan één of meerdere jaren zijn), of om bepaalde onderdelen van de boekhouding. Een boekenonderzoek wordt altijd vooraf aangekondigd.

Help, ik word gecontroleerd!

Het kan dus zo zijn dat je een oproep krijgt om een belastingcontroleur inzicht te geven in je boekhouding. Wanneer je dit verzoek krijgt is het van belang om direct je adviseur op de hoogte te stellen. Samen kun je de administratie doorlopen en je op deze manier goed voorbereiden op de controle. Krijg je een boekenonderzoek? Dan is het belangrijk dat je adviseur bij aanvang van de werkzaamheden en tijdens het eindgesprek aanwezig is.

Krijg jij binnenkort ook een belastingcontrole? Neem dan contact op met Accombis om jou daarin te begeleiden.

Hoe Accombis Haenen Hout- en Plaatmaterialen ondersteunt

Hoe Accombis Haenen Hout- en Plaatmaterialen ondersteunt

In 1994 richtte Joop Haenen zijn bedrijf Haenen Onderhoud en Gevelrenovatie op. Door de overname van een houthandel in 2015 zijn de bedrijfsactiviteiten uitgebreid met Haenen Hout- en Plaatmaterialen in Reusel. Bij de overname van de houthandel was Elly Dekkers als adviseur betrokken. Over hoe Accombis sindsdien het bedrijf ondersteunt en begeleidt vertelt Ingrid Haenen, die de administratie verzorgt.

Kun je iets meer vertellen over jullie bedrijf? 

“Haenen Onderhoud en Gevelrenovatie was jarenlang onze hoofdmoot”, vertelt Ingrid. “Het was wel redelijk seizoengevoelig werk, dus Joop is gaan zoeken naar een activiteit voor in de wintermaanden. De overname van een houthandel kwam op ons pad; dat is inmiddels onze voornaamste activiteit geworden. Al onze werkzaamheden zijn ondergebracht in verschillende bv’s.”

Hoe ben je bij Accombis terechtgekomen? 

“Mijn eerste kennismaking met Elly was een jaar of acht geleden. Ik zocht op bepaalde vlakken ondersteuning met de boekhouding en maakte een afspraak. Meerdere bedrijven beheren betekent een fiscaal complexer plaatje. Dat moest één geheel worden. Elly heeft ons daarbij geholpen.”

Wat doet Accombis voor jullie bedrijf? 

“Gedurende de afgelopen jaren heb ik me bekwaamd in administratieve en fiscale werkzaamheden. Ik weet er dus wel het een en ander vanaf, maar Elly ondersteunt me bij bepaalde dingen – zoals de aangifte vennootschapsbelasting en de jaarstukken. Elly geeft handige tips hoe we zaken kunnen regelen. Ook voor het opstellen en beoordelen van bijvoorbeeld tussentijdse cijfers ben je bij hun op het juiste adres. Daarnaast kunnen we met onze vragen op bedrijfseconomisch of fiscaal gebied ook altijd bij Accombis terecht.”

Hoe is het om te werken met Unit4?

“Het is ontzettend makkelijk om één op één zaken te kunnen kortsluiten. Bij vragen over bepaalde boekingen is er altijd wel iemand die makkelijk met je kan meekijken. Ik was in eerste instantie huiverig om ons bestaande boekhoudsysteem over te zetten en volledig te gaan digitaliseren in Unit4; ik had het gevoel dat ik het uit handen moest geven. Gelukkig hielp Hetty Louer heel erg goed bij het overzetten. Alles is nu stukken beter vindbaar. Ik ben blij dat we dit gedaan hebben!”

Waarom heb je voor Accombis gekozen? 

“Ze reageren altijd erg snel; de lijntjes zijn kort. Wanneer ik een dringende vraag heb hoef ik niet lang op antwoord te wachten. Accombis wil het graag makkelijk voor je maken; dat is erg prettig voor ondernemers en het voelt vertrouwd. Ze lichten goed toe wat ze doen of gedaan hebben, en ze zijn zeer betrokken. Bij Accombis zijn ze erg geïnteresseerd in het bedrijf en zijn ze begaan met de mensen achter de cijfers.”