Heeft mijn bedrijf de voor mij meest gunstige rechtsvorm?

Heeft mijn bedrijf de voor mij meest gunstige rechtsvorm?

De keuze voor een rechtsvorm heeft met veel zaken te maken. De rechtsvorm bepaalt onder andere wie eigenaar is van het bedrijf, de mate van aansprakelijkheid en mogelijke fiscale voordelen. In dit artikel vertellen we je meer over de verschillende rechtsvormen en hoe je bepaalt wat voor jou de meest gunstige rechtsvorm is.

Eenmanszaak

Dit is de meest voorkomende rechtsvorm in Nederland. Deze rechtsvorm zie je vaak bij startende ondernemers en bij ZZP’ers. Het is de meest eenvoudige rechtsvorm. Je bent als natuurlijk persoon zelf de eigenaar en zelfstandig ondernemer. Als zelfstandig ondernemer heb je in Nederland een aantal fiscale voordelen waardoor dit voor de meeste startende ondernemers een voor de hand liggende rechtsvorm is. Een zelfstandig ondernemer heeft als hij aan de voorwaarden voldoet recht op zelfstandigen aftrek en op de MKB winstvrijstelling. Bij een winst van bijvoorbeeld €75.000 leveren deze faciliteiten een aftrekpost op van bijna €16.000 waarover dus geen belasting betaald hoeft te worden. De winst wordt belast met inkomstenbelasting. Over een belastbaar inkomen tot ruim €69.000 betaal je 37,1% belasting, over het meerdere betaal je 49,5% belasting.

Het nadeel van het hebben van een eenmanszaak is dat je persoonlijk aansprakelijk bent met je gehele vermogen voor alle schulden van het bedrijf. Als het mis gaat met je bedrijf dan kunnen schuldeisers je aanspreken voor de bezittingen van de onderneming, maar ook voor je privé bezittingen.

Vennootschap onder firma (vof)

Indien je met meer dan één persoon een bedrijf exploiteert dan is een vennootschap onder firma een logische keuze. Een vof is een samenwerkingsverband tussen meerdere ondernemers, die samen eigenaar zijn. Bij een vof hebben alle ondernemers, die aan de voorwaarden voldoen, recht op de zelfstandigenaftrek en MKB winstvrijstelling. Er is echter wel een verschil in de aansprakelijkheid. Een vennoot van de vof is namelijk hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van de vof, dus ook voor schulden die gemaakt worden door de andere vennoot of vennoten. De aansprakelijkheid hiervoor kun je overigens voor een deel afschermen door het maken en vastleggen van afspraken in een overeenkomst die bij de Kamer van Koophandel wordt ingeschreven. Het is sowieso heel belangrijk om alle afspraken tussen vennoten onderling in een overeenkomst vast te leggen.

Maatschap

De maatschap is een rechtsvorm die erg lijkt op de vof. Deze rechtsvorm is alleen van toepassing op vrije beroepen (bijvoorbeeld artsen of advocaten). Dit zijn in de regel beroepen waarbij de ondernemer in een gezamenlijke praktijk individueel zijn werk uitvoert. Voor de fiscale ondernemersfaciliteiten zijn dezelfde regels als voor de vof van toepassing. Qua aansprakelijkheid is er echter wel een verschil met de vof. De aansprakelijkheid wordt beperkt tot zijn of haar deel in de maatschap.

Besloten Vennootschap (BV)

Een Besloten Vennootschap is een rechtspersoon en voor oprichting van een BV moet je naar de notaris. Als een onderneming in de vorm van een BV wordt geëxploiteerd, dan is de BV eigenaar van de onderneming. De BV is zelf aansprakelijk voor alle schulden van de BV. Alleen het vermogen van de BV kan aangesproken worden door de schuldeisers. Het voordeel daarvan is dat je zelf als privé persoon minder snel met je privé vermogen aansprakelijk gesteld kunt worden. Een BV heeft anders dan zelfstandige ondernemers geen recht op de ondernemers faciliteiten. Het belastingtarief is echter een stuk lager dan het tarief in de inkomstenbelasting. Over de winst tot €395.000 is 15% vennootschapsbelasting verschuldigd. Over het meerdere bedraagt de vennootschapsbelasting 25,8%.

Als directeur grootaandeelhouder ben je verplicht om loon uit je BV te halen. De hoogte van dit loon is afhankelijk van diverse factoren en moet ten minste €48.000 bedragen.

Hoe maak ik de beste keuze?

Elke rechtsvorm heeft zo zijn voor- en nadelen. Het is dus afhankelijk van jouw situatie en jouw keuzes wat de gunstigste rechtsvorm is voor jouw bedrijf. Als vuistregel kun je aanhouden dat bij een winst tot € 100.000 per ondernemer een eenmanszaak, vof of maatschap vanuit fiscaal oogpunt het meest aantrekkelijk is. Door de fiscale ondernemersfaciliteiten betaal je minder belasting dan wanneer je via een BV onderneemt. Bij winsten boven de € 100.000 kan het fiscaal aantrekkelijk worden om via een BV te gaan ondernemen. Verder kan het afschermen van aansprakelijkheid een belangrijke reden zijn om te kiezen voor een BV.

Het is belangrijk om jouw situatie goed in kaart te brengen en alle genoemde aspecten mee te nemen in jouw uiteindelijke beslissing voor de keuze voor een bepaalde rechtsvorm. Zie je door de bomen het bos niet meer? Bij Accombis kunnen we je helpen om jouw situatie in kaart te brengen en samen te bepalen welke rechtsvorm het beste past. We zetten graag alle voor- en nadelen voor je op een rijtje, zodat jij uiteindelijk een goed onderbouwde keuze kunt maken.

Persoonlijk contact en betrokkenheid – een meerwaarde volgens Hetty van Livera

Persoonlijk contact en betrokkenheid – een meerwaarde volgens Hetty van Livera

Hetty vond al heel wat jaren dat het in Bladel ontbrak aan een goede lingeriewinkel. Het was tijd om hier verandering in te brengen, dus besloot ze om Livera te benaderen. Hier werd in eerste instantie hard om gelachen, maar niet voor lang. Iemand moest ten slotte de eerste zijn. Na een traject van een jaar opende Hetty Livera in Bladel. Om alle administratie goed op orde te krijgen, schakelde ze de hulp in van Accombis. Ze neemt jullie graag mee in deze samenwerking!

Lokaal accountantskantoor

Vanaf dag één loopt Livera in Bladel als een trein, vertelt Hetty. ‘’Na een paar jaar dacht ik, dit loopt lekker: ik wil nog wel een Livera. In Asten bleek hier vraag naar te zijn, en dus opende ik ook hier een Livera. Ondertussen was ik wel op zoek naar een goed accountantskantoor. Ik vind het sterk om voor een kantoor te kiezen dat lokaal is. Accombis is net zoals Livera gevestigd in Bladel en ik was al vaker langs het gebouw van Accombis gereden. De keuze was dus snel gemaakt!’’

Hulp tijdens coronaperiode

‘’Accombis doet in principe mijn hele administratie, op elk gebied. Ook hebben ze mij heel erg goed begeleid bij het opstarten van een compleet nieuwe Livera in Asten. Het is erg fijn dat Accombis je begeleidt en advies geeft bij het openen van een nieuwe winkel. Daarnaast was het in de coronaperiode niet altijd makkelijk als ondernemer. Accombis heeft mij toen goed geholpen bij de aanvraag van onder andere de TVL en de NOW. Het is fijn dat ze dit helemaal voor je uitzoeken, regelen, maar ook de steunmaatregelen goed aan je uitleggen, zodat je achteraf niet verrast wordt.’’

Accombis voelt transparant en vertrouwd

‘’Daarnaast verzorgen ze ook mijn salarisadministratie. Niet alleen de salarissen, maar ook bijvoorbeeld nieuwe contracten. Voor mij voelt Accombis heel transparant en vertrouwd. Ze geven aan wat de consequenties zijn van bepaalde keuzes, maar laten de keuze wel bij mij. Ook kan ik goed sparren met Ed over een heleboel zaken. Ze kunnen mij op veel gebieden goed adviseren en zorgen ervoor dat alles goed geregeld wordt, dat is heel prettig. Hierdoor kan ik me bezig houden met mijn onderneming en de dingen die ik leuk vind om te doen.’’

Vaste aanspreekpunt

‘’De samenwerking met Accombis ervaar ik als heel fijn. Ze hebben veel kennis in huis en zoeken alles van top tot teen voor je uit. Ik vind het vooral een meerwaarde dat je de mensen persoonlijk kent; je hebt vaste aanspreekpunten. Jij kent de medewerkers en de medewerkers kennen jou – dat vind ik één van de sterkste punten van Accombis. Ik zou ze dan ook zeer zeker aanbevelen!’’

Alles over de aangifte inkomstenbelasting

Alles over de aangifte inkomstenbelasting

Kalenderjaar 2020 zit er weer op dus dat betekent dat je weer de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting mag (lees: moet) doen. Waar moet je allemaal op letten? We geven je vandaag enkele handige tips. Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker!

Een goede voorbereiding is het halve werk

Wanneer je de juiste voorbereidingen treft heb je al veel werk verricht. Dit kan de daadwerkelijke aangifte aanzienlijk verlichten! Denk bijvoorbeeld aan: 

 • Kloppen jouw gegevens wel? Check altijd of de vooraf ingevulde gegevens juist zijn. Je blijft namelijk zelf verantwoordelijk voor een juiste aangifte.
 • Je kunt aangifte doen vanaf 1 maart, maar je kunt beter even wachten. Soms zitten er nog ‘kinderziektes’ in die er in de eerste twee weken uitgehaald worden.
 • Denk je het niet op tijd te gaan halen? Vraag dan vóór 8 mei uitstel aan.
 • Zorg dat je gedurende het jaar je aftrekposten goed documenteert. De fiscus kan namelijk om onderbouwing vragen.
 • Pak voordat je begint met je aangifte er ook even die van vorig jaar bij. Wanneer er weinig of niets is veranderd in je situatie kun je veel gegevens al overnemen!
 • Vergeet jouw cryptovaluta niet. Ook jouw bitcoins zul je op moeten geven in box 3.

Vul je boxen correct in

Bij je belastingaangifte moet je je inkomsten in drie verschillende boxen invullen. Afhankelijk van diverse factoren beïnvloedt dit of, en zo ja hoe veel, je belasting moet betalen (of terugkrijgen).

Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning

Hier tel je al je inkomen uit werk en woning bij elkaar op: je loon, maar ook wat je met je onderneming verdiend hebt, uit nevenwerkzaamheden, of je uitkering. Daar tel je vervolgens je inkomen uit eigen woning (het zogenaamde eigenwoningforfait) bij op. De kosten van leningen voor de eigen woning  mag je hierop in mindering  brengen (hypotheekrenteaftrek).

Box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang

Er is sprake van aanmerkelijk belang als je ten minste 5% van de aandelen van een vennootschap bezit. Inkomen uit aanmerkelijk belang is bijvoorbeeld dividend of de winst uit de verkoop van je aandelen. Eventuele kosten hiervoor zijn in box 2 aftrekbaar.

Box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

Hier wordt het inkomen uit sparen en beleggen belast. Je moet het saldo van bezittingen en schulden op de peildatum van 1-1-2020 bepalen. Hierin worden al je privébezittingen (waaronder spaargeld en beleggingen) meegenomen. Wanneer je meer dan € 3.100 aan schulden hebt mag je dit van je bezit aftrekken. Wat overblijft is je vermogen. Wanneer dit € 30.846 of minder bedraagt hoef je hier geen belasting over te betalen. Let op als je belegd hebt in groene beleggingen. Je hoeft dan minder belasting te betalen in box 3 en je krijgt een extra heffingskorting.

Vergeet dit niet in je belastingaangifte

 • Nederland heeft een progressief belastingstelsel, wat inhoudt dat je meer belasting betaalt als je meer verdient. Ook wordt onderscheid gemaakt tussen mensen die jonger en ouder zijn dan de AOW-gerechtigde leeftijd. Wanneer je recht hebt op AOW betaal je geen premie volksverzekeringen meer en wordt je belastingtarief lager. Ook binnen de AOW-gerechtigden wordt onderscheid gemaakt met de zogenaamde ‘houdbaarheidsbijdrage’. Mensen die vóór 1 januari 1947 geboren zijn vallen in een andere schaal en betalen minder belasting.
 • Als je een relatie hebt en jullie wonen op hetzelfde adres en jullie voldoen aan bepaalde voorwaarden (bijvoorbeeld notarieel samenlevingscontract), dan zijn jullie fiscale partners. Je kunt dan bepaalde aftrekposten verdelen over jezelf en je partnerevenals spaargeld, vermogen, hypotheekrente, woningkosten, giften en op die manier kun je wellicht belasting besparen door de aftrekposten af te trekken bij de partner met het hoogste inkomen.
 • Reis je vaak met het openbaar vervoer van en naar je werk en betaal je zelf je reiskosten? Wanneer je meer dan 10 kilometer reist voor minimaal één dag in de week mag je reiskosten aftrekken. Je hebt wel een openbaarvervoerverklaring nodig om deze aftrek te krijgen.
 • Ziektekosten die niet door een verzekering vergoed worden zijn aftrekbaar. Je kunt deze kosten aftrekken voor jezelf, je fiscale partner, kinderen jonger dan 27 jaar, je inwonende zorgafhankelijke ouders, broers en zussen en tot je huishouden behorende ernstig gehandicapte personen van 27 jaar of ouder.
 • Volg je een studie? Wanneer je minimaal € 250 aan kosten hebt gemaakt kun je die aftrekken van je inkomsten. Deze kosten mogen niet al vergoed zijn door bijvoorbeeld je werkgever. Ook moet je studie relevant zijn voor je huidige of nieuwe baan en mag je niet studiefinanciering-gerechtigd zijn. Let op: niet alle studiekosten zijn aftrekbaar.
 • Wanneer je een goed doel met de ANBI-status steunt voor meer dan 1% van je inkomen (maar minimaal € 60) mag je het meerdere aftrekken tot een maximum van 10% van je drempelinkomen. Bij een periodieke gift (vijf jaar steeds hetzelfde bedrag) mag je het volledige bedrag aftrekken.
 • Wanneer je een sterk wisselend inkomen hebt (je bent gestopt of gestart met werken, of je bent (deels) gaan freelancen) kun je je inkomen over drie jaren middelen. Er wordt dan een gelijke verdeling van je inkomen over de afgelopen drie jaar gemaakt, waardoor je mogelijk minder belasting hoeft te betalen.

Je zult het misschien niet geloven, maar er zijn nog véél meer regels die al dan niet op jou van toepassing kunnen zijn. We helpen je graag als je door de belastingbomen het bos niet meer ziet. Neem in dat geval snel contact op met ons!

Actiepunten – waar moet je in 2021 nog rekening mee houden?

Actiepunten – waar moet je in 2021 nog rekening mee houden?

Nu de jaarwisseling in zicht komt, komen ook enkele belangrijke thema’s uit de Belastingplannen 2022 en andere wet- en regelgeving in beeld. Wij hebben er hiervan enkele op een rijtje gezet – inclusief praktische actiepunten, zodat jij je optimaal kunt voorbereiden op regels die gaan verdwijnen of die er juist bij komen. Doe er je voordeel mee!

Maatregelen rondom corona

Helaas zijn we nog niet van corona af. Gelukkig is er een nieuw steunpakket aangekondigd. De coronasteun voor de nachthoreca wordt vervangen door de TVL Q4 2021, die je aan kunt vragen als je in het vierde kwartaal minimaal 30% omzetverlies had ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020. Je kunt ook van deze subsidie gebruikmaken als je in vorige kwartalen geen gebruik hebt gemaakt van de TVL-regeling.

Voor de landbouwsector wordt de regeling Ongedekte Vaste Kosten (OVK) ook in het vierde kwartaal opengesteld. Daarnaast komt er aanvullende steun voor de evenementenbranche, de cultuur- en de sportsector.

Heb je TVL-subsidie over het tweede kwartaal van 2021 ontvangen? Dan moet je bij de RVO om de vaststelling vragen van de definitieve TVL Q2. Ook zou het kunnen dat je moet beginnen met terugbetalen van eerder ontvangen steun (zoals bijvoorbeeld de NOW en de TVL).

Actiepunt: vraag op tijd TVL-subsidie aan voor het 4e kwartaal van 2021 als je daarvoor in aanmerking komt. 

Verhoging invorderingsrente

Volgend jaar gaat de (tijdelijk verlaagde) invorderingsrente stapsgewijs omhoog om het eerder afbetalen van belastingschulden te stimuleren. Tot het einde van dit jaar is de tijdelijk verlaagde invorderingsrente bijna nihil (0,01%). Vanaf volgend jaar gaat deze rente stapsgewijs omhoog. Per ingang van 1 januari 2022 gaat het percentage van 0,01% naar 1%. Vervolgens wordt deze jaarlijks verhoogd tot deze op 1 januari 2024 terug is op 4%, het oude niveau van voor de coronacrisis.

Actiepunt: heb je bijzonder uitstel van betaling gekregen voor belastingschulden en voldoe je aan de voorwaarden voor de terugbetalingsregeling? Dan hoef je pas vanaf 1 oktober 2022 te beginnen met terugbetalen. Het is echter verstandig om er zo snel mogelijk mee te beginnen als je de middelen hebt – hoe langer je wacht, des te meer invorderingsrente je vanaf 2022 moet gaan betalen.

Verlaag je box-3-heffing

Hoe groter je vermogen is (vanaf € 50.650, of € 101.300 voor fiscale partners) des te meer box-3-heffing je moet betalen. Het kan dus verstandig zijn om je box-3-vermogen te verlagen, bijvoorbeeld door de aankoop van dure goederen die niet tot box 3 worden gerekend (zoals een auto, boot of kunstwerk) nog dit jaar te doen. Belastingschulden kun je niet aftrekken van je vermogen in box 3; verschuldigde erfbelasting wel. Betaal eventuele belastingschulden dus nog dit jaar.

Actiepunt: probeer je box-3-vermogen te verlagen met de aankoop van dure goederen, en zorg ervoor dat je het box-3-vermogen optimaal verdeelt met je partner om zo allebei in een zo laag mogelijke rendementsschijf te vallen.

Benut de tijdelijke verhoogde schenkingsvrijstelling

Wil je nog een schenking doen aan je (klein)kinderen? Dit jaar zijn de vrijstellingen hiervoor met € 1.000 verhoogd; de onbelaste jaarlijkse schenking aan kinderen bedraagt dit jaar per kind € 6.604. Zij hoeven daarover geen schenkingsaangifte te doen. Vanaf 2022 gaat deze vrijstelling weer met € 1.000 omlaag.

Actie: Wanneer je van plan bent een schenking te doen aan je (klein)kinderen, overweeg dan om dat nog in 2021 te doen.

Nog meer aandachtspunten

 • Verlenging eerste tariefschijf vennootschapsbelasting – jouw bv betaalt volgend jaar waarschijnlijk minder vennootschapsbelasting over de winst dan in 2021. Dit komt omdat de eerste tariefschijf, waarover jouw bv het lage Vpb-tarief betaalt, is verlengd.
 • Samenloop reiskosten en thuiswerken – vanaf 1 januari 2022 geldt weer de oude regeling van de vaste en onbelaste reiskostenvergoeding van vóór de coronacrisis. Ook start een nieuwe gerichte vrijstelling voor vergoeding van thuiswerkkosten.
 • Werkkostenregeling: minder vrije ruimte in 2022 – een werkgever mag een gedeelte van het fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. In 2021 bedraagt deze 3% over de eerste € 400.000 fiscaal loon en over het meerdere 1,18%. Dit is de vrije ruimte. In 2022 wordt het percentage van de vrije ruimte weer 1,7% over de eerste € 400.000 fiscaal loon. Inventariseer of er nog onbenutte ruimte is in de werkkostenregeling in 2021 en benut deze nog dit jaar.
 • Einde gunstige betaalpauze hypotheeklasten – tot 1 januari 2022 kun je met je bank nog een betaalpauze overeenkomen voor je hypotheeklasten. Hiervoor gelden soepele fiscale regels voor de renteaftrek en de aflossingsplicht.
 • Subsidie elektrische personenauto particulieren – ben je van plan een elektrische auto te gaan kopen of leasen? Wacht dan even tot 2022, want dan kun je namelijk een beroep doen op een aantrekkelijke subsidie. Maar wacht ook niet te lang, want deze subsidiepot is vaak razendsnel weer leeg.

Actiepunten voor jou

Wil je meer weten over het toepassen van bepaalde regels, of zou je graag wat meer uitleg over een onderwerp willen? Bekijk de volledige nieuwsbrief of neem contact op met ons. Wij helpen je graag verder.

Stappen zetten samen met Accombis

Stappen zetten samen met Accombis

Franco Theuws is eigenaar van Theuws Fijnmechanische Industrie BV, een bedrijf dat draai- en freeswerkzaamheden uitvoert voor met name de verpakkings- en automotive-industrie. Al sinds de oprichting, zo’n 25 jaar geleden, is Franco klant bij Accombis. Naast de vaste jaarlijkse werkzaamheden gaat Accombis ook nog een stapje verder met bedrijfseconomisch en fiscaal advies. Franco vertelt graag hoe Accombis hem heeft geholpen bij het moderniseren van zijn bedrijf.

Moderniseringsslag

Theuws Fijnmechanische Industrie BV is de afgelopen jaren bezig te vernieuwen. Franco is als eigenaar dan ook erg bezig met modernisering, voortgang en continuïteit. “Drie jaar geleden heb ik mijn toenmalige compagnon uitgekocht en werd ik de enige eigenaar van dit bedrijf”, aldus Franco. “Jeroen heeft me geholpen bij het aanleveren van de stukken die nodig waren bij de financieringsaanvraag daarvoor. Vroeger was dat veel makkelijker dan nu. Jeroen heeft me daar uitstekend bij geholpen. Hij heeft alle benodigde stukken aangeleverd; met name de meerjarige prognoses waren voor de bank erg belangrijk. Jeroen heeft goed contact met hun en heeft dat zodanig kunnen regelen dat ik daar geen omkijken naar had.”

Sinds die overname heeft Franco stappen gezet met zijn bedrijf. “Ik heb geïnvesteerd in nieuwe machines en de werkplaatsinrichting”, gaat hij verder. “Op die manier wil ik onze bedrijfsprocessen lean maken – door verspilling en operationele kosten zo laag mogelijk te houden zo veel mogelijk waarde genereren voor de klant.”

De service van Accombis

In de beginjaren had Franco zijn boekhouding ondergebracht bij een ander administratiekantoor, maar toen het bedrijf groeide en de overstap maakte naar een b.v. had hij behoefte aan een partner die alles in huis heeft. Zo kwam hij uit bij Accombis, waar Huub toen zijn contactpersoon was. Inmiddels heeft Jeroen het stokje twee jaar geleden van Huub overgenomen.

“In grote lijnen biedt Jeroen dezelfde service als Huub dat deed”, aldus Franco. “Ik merk dat Jeroen een toekomstgerichte blik heeft. Naast de vaste jaarlijkse werkzaamheden (jaarstukken, aangiftes en loonadministratie) helpt hij met het opstellen en beoordelen van tussentijdse cijfers en adviseert hij inzake de opgezette structuur en fiscale optimalisatie.”

Kempische kwaliteit

Voor Franco is dat erg belangrijk, aangezien hij zelf ook actief aan het investeren is in continuïteit. “Wij zijn in een paar jaar van een team van twee naar een team van vier personen gegaan”, zegt hij. “Wanneer er iemand wegvalt hebben we direct een probleem. Door het personeelsbestand uit te breiden wil ik zorgen voor meer continuïteit en structuur. We hebben dus nog enkele vacatures open staan.” Door meer zichtbaar te worden op social media, door actief te ondernemen en door te investeren in het machinepark laat Franco zien dat hij graag met de tijd meegaat. Wij zijn blij dat wij als Accombis een bijdrage kunnen leveren aan dit vooruitstrevende bedrijf.

“Accombis heeft alles in huis”, sluit Franco af. “Wanneer je belt weten ze wie je bent en staan ze direct met de juiste persoon voor je klaar. Het is een compleet kantoor met een Kempische manier van zaken doen – laagdrempelig, persoonlijk, en op maat. Wanneer iemand vraagt waar ik mijn boekhouding ondergebracht heb, beveel ik Accombis altijd van harte aan.”

Jeroen blikt terug op twee jaar in de maatschap

Jeroen blikt terug op twee jaar in de maatschap

Toen onze accountant Huub van de Weegh in 2019 afscheid nam van zijn vak was het Jeroen Spooren die het spreekwoordelijke stokje in de maatschap van hem overnam. Natuurlijk was dat niet onverwacht, en had Jeroen zich twee jaar daarvoor al bij ons team gevoegd. Op 1 september mocht hij zijn tweejarig jubileum in de maatschap (naast Elly Dekkers en Ed Daniëls) vieren. Het leek ons een uitgelezen kans om hem daarover aan de tand te voelen.

Beginnen in de maatschap

Toen Jeroen in dienst trad bij Accombis was dat met de intentie om uiteindelijk in de maatschap te treden en het stokje van Huub over te nemen. “Daarom ben ik eerst in loondienst gegaan om te kijken of er een match was met het bedrijf, het team en onze klanten”, legt Jeroen uit. “Ik heb er toen samen met Huub voor gezorgd dat de overgang voor onze relaties zo goed mogelijk verliep. Als ik nu terugkijk dan denk ik dat het zo gelopen is zoals we vooraf hadden bedacht, dus daar zijn we tevreden over.”

Digitalisering van Accombis

“We werkten al grotendeels digitaal, maar we hebben de laatste jaren nog diverse stappen gezet op dit gebied”, gaat Jeroen verder. “In ons klantenportaal kun je bijvoorbeeld digitaal je stukken inzien en goedkeuren. Ook zijn we afgestapt van fysieke nieuwsbrieven ten behoeve van digitale exemplaren, en werken we aan onze zichtbaarheid op social media samen met onze partner Market-it. Uiteraard hebben we het laatste jaar ook geïnvesteerd in thuiswerken, om deze mogelijkheid voor onze collega’s zo goed mogelijk te faciliteren.”

Aanvraag en afwikkeling steunmaatregelen

Helaas kunnen we natuurlijk niet om het c-woord heen. “Al anderhalf jaar heeft dit een groot effect op ons en onze klanten en het einde is nog niet in zicht”, verwacht Jeroen. “Hoewel de meeste steunpakketten per 1 oktober aanstaande stoppen, zal de afwikkeling van de diverse regelingen nog wel een hele periode duren. Wij ondersteunen onze klanten al sinds het begin van deze crisis met de aanvraag en afwikkeling van de diverse steunmaatregelen. Uiteraard gaan we daarmee door voor zo lang dat nodig is.”

Persoonlijke ontwikkeling

Ontwikkeling op persoonlijk niveau en met het gehele team blijft iets waar Jeroen zich mee bezig houdt. “Stilstand is echt achteruitgang”, aldus Jeroen. “Daarom blijven we onszelf ontwikkelen. Zo hebben we met het team iedere maand een lunchmeeting waarbij een vak-gerelateerd onderwerp centraal staat. Daarnaast bieden we ons team de mogelijkheid om cursussen te volgen; ikzelf begin binnenkort ook aan een nieuwe cursus  waarna we klanten nog beter kunnen begeleiden om hun resultaten te optimaliseren. En niet geheel onbelangrijk: we werken met z’n allen hard voor onze klanten, maar de boog hoeft niet altijd gespannen te zijn. Een uitstapje of een borrel op z’n tijd hoort er ook bij.”

Kijkend naar de toekomst

Concluderend is Jeroen erg tevreden over zijn rol binnen het team en hoe we ons als bedrijf blijven ontwikkelen. “De afgelopen jaren hebben we een aantal mooie nieuwe klanten mogen verwelkomen en ik denk dat Elly, Ed en ik complementair zijn aan elkaar. We hebben ieder onze eigen kwaliteiten en specialisaties en vullen elkaar als persoon goed aan in de maatschap. We werken met een leuk team met veel klanten uit de Kempen, dus wij zien de toekomst dan ook positief in.”