Na wederom een bewogen jaar is het nu de beurt aan Jeroen en Ed om de balans op te maken. Hoe kijken ze terug op 2021 en wat zal 2022 gaan brengen? Het woord is aan Jeroen en Ed!

Het c-woord

Hoewel niemand het er nog over wil hebben, kunnen we niet om de wereldwijde pandemie heen. “Het afgelopen jaar stond opnieuw veel in het teken van corona”, bijt Jeroen het spits af. “Dat gold overal, dus ook voor Accombis. Soms moesten we zaken anders prioriteren, omdat er voor regelingen zoals NOW en TVL harde deadlines golden.”

In 2020 waren de maatregelen nog nieuw, en bestond het voor ons in eerste instantie uit het aanvragen van steunmaatregelen. “Geleidelijk kwam daar ook de afwikkeling bij kijken”, hervat Jeroen. “Hopelijk dat het voor 2022 veelal beperkt blijft tot de afwikkeling van de diverse steunmaatregelen, al hoop ik daarnaast wel dat de overheid de ondernemers waar nodig zal blijven ondersteunen de komende periode, zodat we samen op een goede manier uit deze crisis kunnen komen. Ondanks dat wij het er het komende jaar nog wel druk mee zullen hebben, hoop ik dat de impact van corona op ons normale leven snel minder wordt.”

Personele vooruitgang

Ons personeelsfeest is bijvoorbeeld al twee jaar op rij niet door kunnen gaan. “We hebben tussendoor wel wat kunnen doen, maar veel verder dan kleine uitstapjes en onze maandelijkse lunchmeeting zijn we niet gekomen”, aldus Jeroen. “We gaan er van uit dat we komend jaar eindelijk weer eens een ‘normaal’ personeelsfeest kunnen hebben met onze medewerkers en hun partners.”

Overigens staan we op personeel vlak niet stil, weet Ed. “We blijven ons het komende jaar ontwikkelen”, zegt hij. “We gaan bijvoorbeeld starten met een zogenaamde weekstart, een kort werkoverleg van een kwartiertje waarin iedereen kan vertellen wat hen bezighoudt. Zo weet je ook van je collega’s waar ze mee bezig zijn en waar iemand eventueel hulp bij kan gebruiken. Onderlinge samenwerking is iets waar we komend jaar nog meer op zullen focussen.”

Proactieve rol

Jeroen en Boudewijn hebben afgelopen najaar een bedrijfseconomische cursus gevolgd waardoor zij klanten nog meer toegevoegde waarde kunnen gaan bieden. “Afhankelijk van de behoeftes bij onze klanten en hoe de zaken zich ontwikkelen willen we deze systematiek komend jaar voor een aantal klanten gaan uitrollen”, vult Jeroen aan.

“We vinden het belangrijk om bedrijven te ondersteunen en ze bepaalde zaken uit handen te nemen”, gaat Ed weer verder. “Samen met klanten willen we op zoek gaan naar pijnpunten in het bedrijf en hoe we die samen kunnen oplossen.”

Terug naar vroeger

Uiteindelijk draait vooruitblikken maar om één ding: terug willen naar het oude normaal. “Ik hoop dat we weer snel ondernemers kunnen treffen op netwerkbijeenkomsten”, aldus Ed. “Je merkt dat het toch wel fijn is om met anderen te kunnen sparren.”

Voor het verenigingsleven is dat niet anders, weet Jeroen. Het verenigingsleven ligt nu ook grotendeels stil; het is heel belangrijk dat het sociale leven weer door kan gaan. “Wij blijven daarom een aantal verenigingen in de omliggende dorpen financieel ondersteunen”, zegt hij daarover. “We hopen dat ze op deze manier hun ledenbestand in stand kunnen houden en dat ze snel weer hun activiteiten kunnen hervatten, dat is prettig voor iedereen!”