Nu de jaarwisseling in zicht komt, komen ook enkele belangrijke thema’s uit de Belastingplannen 2022 en andere wet- en regelgeving in beeld. Wij hebben er hiervan enkele op een rijtje gezet – inclusief praktische actiepunten, zodat jij je optimaal kunt voorbereiden op regels die gaan verdwijnen of die er juist bij komen. Doe er je voordeel mee!

Maatregelen rondom corona

Helaas zijn we nog niet van corona af. Gelukkig is er een nieuw steunpakket aangekondigd. De coronasteun voor de nachthoreca wordt vervangen door de TVL Q4 2021, die je aan kunt vragen als je in het vierde kwartaal minimaal 30% omzetverlies had ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020. Je kunt ook van deze subsidie gebruikmaken als je in vorige kwartalen geen gebruik hebt gemaakt van de TVL-regeling.

Voor de landbouwsector wordt de regeling Ongedekte Vaste Kosten (OVK) ook in het vierde kwartaal opengesteld. Daarnaast komt er aanvullende steun voor de evenementenbranche, de cultuur- en de sportsector.

Heb je TVL-subsidie over het tweede kwartaal van 2021 ontvangen? Dan moet je bij de RVO om de vaststelling vragen van de definitieve TVL Q2. Ook zou het kunnen dat je moet beginnen met terugbetalen van eerder ontvangen steun (zoals bijvoorbeeld de NOW en de TVL).

Actiepunt: vraag op tijd TVL-subsidie aan voor het 4e kwartaal van 2021 als je daarvoor in aanmerking komt. 

Verhoging invorderingsrente

Volgend jaar gaat de (tijdelijk verlaagde) invorderingsrente stapsgewijs omhoog om het eerder afbetalen van belastingschulden te stimuleren. Tot het einde van dit jaar is de tijdelijk verlaagde invorderingsrente bijna nihil (0,01%). Vanaf volgend jaar gaat deze rente stapsgewijs omhoog. Per ingang van 1 januari 2022 gaat het percentage van 0,01% naar 1%. Vervolgens wordt deze jaarlijks verhoogd tot deze op 1 januari 2024 terug is op 4%, het oude niveau van voor de coronacrisis.

Actiepunt: heb je bijzonder uitstel van betaling gekregen voor belastingschulden en voldoe je aan de voorwaarden voor de terugbetalingsregeling? Dan hoef je pas vanaf 1 oktober 2022 te beginnen met terugbetalen. Het is echter verstandig om er zo snel mogelijk mee te beginnen als je de middelen hebt – hoe langer je wacht, des te meer invorderingsrente je vanaf 2022 moet gaan betalen.

Verlaag je box-3-heffing

Hoe groter je vermogen is (vanaf € 50.650, of € 101.300 voor fiscale partners) des te meer box-3-heffing je moet betalen. Het kan dus verstandig zijn om je box-3-vermogen te verlagen, bijvoorbeeld door de aankoop van dure goederen die niet tot box 3 worden gerekend (zoals een auto, boot of kunstwerk) nog dit jaar te doen. Belastingschulden kun je niet aftrekken van je vermogen in box 3; verschuldigde erfbelasting wel. Betaal eventuele belastingschulden dus nog dit jaar.

Actiepunt: probeer je box-3-vermogen te verlagen met de aankoop van dure goederen, en zorg ervoor dat je het box-3-vermogen optimaal verdeelt met je partner om zo allebei in een zo laag mogelijke rendementsschijf te vallen.

Benut de tijdelijke verhoogde schenkingsvrijstelling

Wil je nog een schenking doen aan je (klein)kinderen? Dit jaar zijn de vrijstellingen hiervoor met € 1.000 verhoogd; de onbelaste jaarlijkse schenking aan kinderen bedraagt dit jaar per kind € 6.604. Zij hoeven daarover geen schenkingsaangifte te doen. Vanaf 2022 gaat deze vrijstelling weer met € 1.000 omlaag.

Actie: Wanneer je van plan bent een schenking te doen aan je (klein)kinderen, overweeg dan om dat nog in 2021 te doen.

Nog meer aandachtspunten

  • Verlenging eerste tariefschijf vennootschapsbelasting – jouw bv betaalt volgend jaar waarschijnlijk minder vennootschapsbelasting over de winst dan in 2021. Dit komt omdat de eerste tariefschijf, waarover jouw bv het lage Vpb-tarief betaalt, is verlengd.
  • Samenloop reiskosten en thuiswerken – vanaf 1 januari 2022 geldt weer de oude regeling van de vaste en onbelaste reiskostenvergoeding van vóór de coronacrisis. Ook start een nieuwe gerichte vrijstelling voor vergoeding van thuiswerkkosten.
  • Werkkostenregeling: minder vrije ruimte in 2022 – een werkgever mag een gedeelte van het fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. In 2021 bedraagt deze 3% over de eerste € 400.000 fiscaal loon en over het meerdere 1,18%. Dit is de vrije ruimte. In 2022 wordt het percentage van de vrije ruimte weer 1,7% over de eerste € 400.000 fiscaal loon. Inventariseer of er nog onbenutte ruimte is in de werkkostenregeling in 2021 en benut deze nog dit jaar.
  • Einde gunstige betaalpauze hypotheeklasten – tot 1 januari 2022 kun je met je bank nog een betaalpauze overeenkomen voor je hypotheeklasten. Hiervoor gelden soepele fiscale regels voor de renteaftrek en de aflossingsplicht.
  • Subsidie elektrische personenauto particulieren – ben je van plan een elektrische auto te gaan kopen of leasen? Wacht dan even tot 2022, want dan kun je namelijk een beroep doen op een aantrekkelijke subsidie. Maar wacht ook niet te lang, want deze subsidiepot is vaak razendsnel weer leeg.

Actiepunten voor jou

Wil je meer weten over het toepassen van bepaalde regels, of zou je graag wat meer uitleg over een onderwerp willen? Bekijk de volledige nieuwsbrief of neem contact op met ons. Wij helpen je graag verder.