Kalenderjaar 2020 zit er weer op dus dat betekent dat je weer de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting mag (lees: moet) doen. Waar moet je allemaal op letten? We geven je vandaag enkele handige tips. Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker!

Een goede voorbereiding is het halve werk

Wanneer je de juiste voorbereidingen treft heb je al veel werk verricht. Dit kan de daadwerkelijke aangifte aanzienlijk verlichten! Denk bijvoorbeeld aan: 

 • Kloppen jouw gegevens wel? Check altijd of de vooraf ingevulde gegevens juist zijn. Je blijft namelijk zelf verantwoordelijk voor een juiste aangifte.
 • Je kunt aangifte doen vanaf 1 maart, maar je kunt beter even wachten. Soms zitten er nog ‘kinderziektes’ in die er in de eerste twee weken uitgehaald worden.
 • Denk je het niet op tijd te gaan halen? Vraag dan vóór 8 mei uitstel aan.
 • Zorg dat je gedurende het jaar je aftrekposten goed documenteert. De fiscus kan namelijk om onderbouwing vragen.
 • Pak voordat je begint met je aangifte er ook even die van vorig jaar bij. Wanneer er weinig of niets is veranderd in je situatie kun je veel gegevens al overnemen!
 • Vergeet jouw cryptovaluta niet. Ook jouw bitcoins zul je op moeten geven in box 3.

Vul je boxen correct in

Bij je belastingaangifte moet je je inkomsten in drie verschillende boxen invullen. Afhankelijk van diverse factoren beïnvloedt dit of, en zo ja hoe veel, je belasting moet betalen (of terugkrijgen).

Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning

Hier tel je al je inkomen uit werk en woning bij elkaar op: je loon, maar ook wat je met je onderneming verdiend hebt, uit nevenwerkzaamheden, of je uitkering. Daar tel je vervolgens je inkomen uit eigen woning (het zogenaamde eigenwoningforfait) bij op. De kosten van leningen voor de eigen woning  mag je hierop in mindering  brengen (hypotheekrenteaftrek).

Box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang

Er is sprake van aanmerkelijk belang als je ten minste 5% van de aandelen van een vennootschap bezit. Inkomen uit aanmerkelijk belang is bijvoorbeeld dividend of de winst uit de verkoop van je aandelen. Eventuele kosten hiervoor zijn in box 2 aftrekbaar.

Box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

Hier wordt het inkomen uit sparen en beleggen belast. Je moet het saldo van bezittingen en schulden op de peildatum van 1-1-2020 bepalen. Hierin worden al je privébezittingen (waaronder spaargeld en beleggingen) meegenomen. Wanneer je meer dan € 3.100 aan schulden hebt mag je dit van je bezit aftrekken. Wat overblijft is je vermogen. Wanneer dit € 30.846 of minder bedraagt hoef je hier geen belasting over te betalen. Let op als je belegd hebt in groene beleggingen. Je hoeft dan minder belasting te betalen in box 3 en je krijgt een extra heffingskorting.

Vergeet dit niet in je belastingaangifte

 • Nederland heeft een progressief belastingstelsel, wat inhoudt dat je meer belasting betaalt als je meer verdient. Ook wordt onderscheid gemaakt tussen mensen die jonger en ouder zijn dan de AOW-gerechtigde leeftijd. Wanneer je recht hebt op AOW betaal je geen premie volksverzekeringen meer en wordt je belastingtarief lager. Ook binnen de AOW-gerechtigden wordt onderscheid gemaakt met de zogenaamde ‘houdbaarheidsbijdrage’. Mensen die vóór 1 januari 1947 geboren zijn vallen in een andere schaal en betalen minder belasting.
 • Als je een relatie hebt en jullie wonen op hetzelfde adres en jullie voldoen aan bepaalde voorwaarden (bijvoorbeeld notarieel samenlevingscontract), dan zijn jullie fiscale partners. Je kunt dan bepaalde aftrekposten verdelen over jezelf en je partnerevenals spaargeld, vermogen, hypotheekrente, woningkosten, giften en op die manier kun je wellicht belasting besparen door de aftrekposten af te trekken bij de partner met het hoogste inkomen.
 • Reis je vaak met het openbaar vervoer van en naar je werk en betaal je zelf je reiskosten? Wanneer je meer dan 10 kilometer reist voor minimaal één dag in de week mag je reiskosten aftrekken. Je hebt wel een openbaarvervoerverklaring nodig om deze aftrek te krijgen.
 • Ziektekosten die niet door een verzekering vergoed worden zijn aftrekbaar. Je kunt deze kosten aftrekken voor jezelf, je fiscale partner, kinderen jonger dan 27 jaar, je inwonende zorgafhankelijke ouders, broers en zussen en tot je huishouden behorende ernstig gehandicapte personen van 27 jaar of ouder.
 • Volg je een studie? Wanneer je minimaal € 250 aan kosten hebt gemaakt kun je die aftrekken van je inkomsten. Deze kosten mogen niet al vergoed zijn door bijvoorbeeld je werkgever. Ook moet je studie relevant zijn voor je huidige of nieuwe baan en mag je niet studiefinanciering-gerechtigd zijn. Let op: niet alle studiekosten zijn aftrekbaar.
 • Wanneer je een goed doel met de ANBI-status steunt voor meer dan 1% van je inkomen (maar minimaal € 60) mag je het meerdere aftrekken tot een maximum van 10% van je drempelinkomen. Bij een periodieke gift (vijf jaar steeds hetzelfde bedrag) mag je het volledige bedrag aftrekken.
 • Wanneer je een sterk wisselend inkomen hebt (je bent gestopt of gestart met werken, of je bent (deels) gaan freelancen) kun je je inkomen over drie jaren middelen. Er wordt dan een gelijke verdeling van je inkomen over de afgelopen drie jaar gemaakt, waardoor je mogelijk minder belasting hoeft te betalen.

Je zult het misschien niet geloven, maar er zijn nog véél meer regels die al dan niet op jou van toepassing kunnen zijn. We helpen je graag als je door de belastingbomen het bos niet meer ziet. Neem in dat geval snel contact op met ons!