Een auto van de zaak mag je gebruiken voor privéritten. Je bent dan wel verplicht een hoge bijtelling (22% van de cataloguswaarde) aan te geven. Die bijtelling kan fors oplopen en dat is een goede reden om de auto over te dragen van B.V.  naar privé. We leggen het graag aan je uit.

Verhouding werkelijke waarde en bijtelling

Als een auto van de zaak een relatief hoge cataloguswaarde heeft óf bijna is afgeschreven, kunnen de kosten van de bijtelling aanzienlijk worden en niet meer in verhouding staan tot het werkelijke privégebruik. Het is dan een goed idee om de auto over te dragen naar privé.

Zakelijk handelen

We helpen je graag om te berekenen of het in het belang van de zaak en je privé een goed idee is om de auto over te dragen. Allereerst moet de prijs – dagwaarde – worden berekend. Dat kun je zelf doen aan de hand van de site van de ANWB, www.anwb.nl.  Je kunt natuurlijk ook aan je garagehouder om een schriftelijke waardebepaling vragen. Laat daar duidelijk op vermelden of de waarde inclusief of exclusief btw is. Voor de waardebepaling is van belang dat volgens de Nederlandse wetgeving je zakelijk moet handelen, wat inhoudt dat je geen onzinprijs voor de auto mag vragen. Een auto aan jezelf in privé verkopen voor een euro is dus niet mogelijk.

Met of zonder btw

Als de auto ooit zakelijk is aangeschaft en de btw destijds verrekend is, moet deze auto ook mét btw doorverkocht worden. Was de auto een ‘marge auto’, wat wil zeggen dat deze eenmalig of vaker als privéauto is gekocht, dan mag deze zónder btw worden overgedragen. Het is belangrijk dit vooraf goed uit te zoeken want ook op fiscaal gebied kán het voordelig zijn te weten of de btw wel of niet betaald en verrekend is.

Beperk de BTW-schade

Bij overdracht van de auto is alleen btw verschuldigd over de auto minus de rest bpm van  de auto. Door de auto naar privé over te dragen tegen een lagere prijs kan een voordeel behaald worden,  al blijft van kracht dat er ‘zakelijk gehandeld’ moet worden.  Als vergoeding voor de auto zou je de rest-bpm van de auto kunnen nemen en daar een kleine opslag, van bijvoorbeeld € 2.500, – bovenop zetten. In dat geval hoef je alleen over de opslag btw te betalen. Eerder dit jaar werd dit  door de rechtbank van Zeeland-West Brabant bevestigd in een uitspraak. In deze uitspraak staat dat het factuurbedrag en niet het taxatiebedrag bepalend is voor de berekening van de btw. Overigens moet de ondernemer het verschil tussen de overdrachtswaarde en de werkelijke waarde wel als winst nemen en wordt er een dividenduitkering  aangemerkt. Hierover is dan wel belasting verschuldigd.

Wil je weten of het voor jou interessant is je zakelijke auto van uit je B.V. over te dragen naar privé? Maak een afspraak om langs te komen op ons kantoor voor een kop koffie, dan kijken we graag met je mee.

Deze blog beschrijft slechts enkele hoofdlijnen, beoogt niet volledig te zijn en is alleen bedoeld als een oriëntering van het toe te passen recht voor de in deze blog beschreven situaties. Aan deze blog kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.