Belastingcontroles vinden tegenwoordig minder plaats dan vroeger. Dan hebben we het niet over het afgelopen jaar, toen belastingcontroles vanwege corona überhaupt niet of nauwelijks konden plaatsvinden. Binnenkort gaat de Belastingdienst daar weer mee starten. Wat houdt een belastingcontrole in en wat kun je daarbij verwachten? We leggen het je graag uit.

Pak pijnpunten op tijd aan

De meeste belastingcontroles vinden steekproefsgewijs plaats – het kan iedere ondernemer overkomen. Het wil dus ook niet zeggen dat je iets fout gedaan hebt. Naast steekproeven werkt de Belastingdienst ieder jaar met bepaalde thema’s, of ze leggen de focus op bepaalde branches. Ook op die manier kan in principe iedere ondernemer naar voren komen.

Deze focuspunten worden doorgaans wel van tevoren aangekondigd. Dat geeft jou als ondernemer de ruimte om daar alvast zelf goed naar te kijken. Zo voorkom je dat er tijdens de controle dingen geconstateerd worden die je zelf had kunnen verhelpen.

Drie soorten belastingcontrole

De meeste controles zijn in onderstaande drie categorieën onder te brengen. Er bestaan nog meer methodes, maar in veel van die gevallen worden die digitaal uitgevoerd.

Bij een bedrijfsbezoek komt er een controleur langs die inzicht wil krijgen in je administratie en je bedrijfsvoering. Hiervoor verzamelt hij ter plekke informatie. Soms is het zo dat de controleur op zoek is naar meer informatie omtrent een specifieke aangifte.

Een waarneming ter plaatse (WTP) vindt plaats als de controleur wil zien hoe het dagelijkse reilen en zeilen eruit ziet binnen je bedrijf. Het kan zijn dat de controleur vragen stelt aan je personeel (bijvoorbeeld om zich te identificeren) of dat hij de administratie wil inzien. Een WTP wordt meestal van tevoren aangekondigd, maar niet met de exacte dag en tijd.

Tot slot heb je een boekenonderzoek, waarbij je aangiften en administratie onder de loep worden genomen. Vaak gaat het om een specifieke periode (dat kan één of meerdere jaren zijn), of om bepaalde onderdelen van de boekhouding. Een boekenonderzoek wordt altijd vooraf aangekondigd.

Help, ik word gecontroleerd!

Het kan dus zo zijn dat je een oproep krijgt om een belastingcontroleur inzicht te geven in je boekhouding. Wanneer je dit verzoek krijgt is het van belang om direct je adviseur op de hoogte te stellen. Samen kun je de administratie doorlopen en je op deze manier goed voorbereiden op de controle. Krijg je een boekenonderzoek? Dan is het belangrijk dat je adviseur bij aanvang van de werkzaamheden en tijdens het eindgesprek aanwezig is.

Krijg jij binnenkort ook een belastingcontrole? Neem dan contact op met Accombis om jou daarin te begeleiden.