Altijd al benieuwd naar wat een accountant doet tijdens zijn werkdag? Vandaag kijken we een dagje mee met Jeroen Spooren, registeraccountant bij Accombis. Hij vertelt ons hoe een werkdag bij Accombis er voor hem uitziet.

Goed begin van de dag

“Ik begin mijn ochtend met het naar school brengen van onze kinderen. Vervolgens ga ik door naar kantoor, waar ik rond half 9 arriveer. Eerst neem ik  een kopje koffie en dan kunnen we aan het werk.

Bij Accombis focussen we ons voornamelijk op zakelijke MKB klanten in de Kempen. We hebben een grote diversiteit aan klanten, van productie- en handelsbedrijven, tot horeca en dienstverlenende bedrijven. Dat is het leuke aan mijn werk, iedere (paar) uur heb ik te maken met een andere ondernemer en een andere tak van sport. Deze ochtend bespreek ik samen  met een klant de concept jaarstukken  en de concept aangiftes vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting over 2021 die we voor hem hebben opgesteld. Daarbij komen natuurlijk ook de ontwikkelingen in en de verwachten voor de rest van 2022 aan de orde. Na de bespreking geef ik eventuele  correcties door aan de assistent die de stukken heeft opgesteld en die het verder afwerkt, waarna de jaarstukken en aangiftes definitief gemaakt kunnen worden.

Hierna heb ik telefonisch contact met enkele klanten. Hierbij komen uiteenlopende vragen en wensen van klanten ter sprake welke we vervolgens binnen ons team zo goed en efficiënt mogelijk oppakken en beantwoorden.

Tijd voor de lunch

“Vandaag sla ik mijn rondje wandelen tijdens de lunch over in verband met onze maandelijkse lunchbijeenkomst. We praten dan  de collega’s bij over een vaktechnisch onderwerp in combinatie met een lekkere lunch. Mijn collega Elly, ikzelf of iemand van buitenaf bereidt een informatieve presentatie voor die tijdens deze lunchbijeenkomst wordt gedeeld met onze collega’s. Vandaag vertelt Elly ons de laatste fiscale wetswijzigingen.  Zo blijven we allemaal goed op de hoogte en zorgen we voor betrokkenheid onder de medewerkers.”

De tweede helft

“Wij zijn bij Accombis met 10 collega’s. We werken in wisselende teamsamenstellingen, zodat ik de ene keer met de ene collega en de andere keer met een andere collega samenwerk. Voor onze klanten zorgen we zoveel als mogelijk voor vaste teams, zodat zij altijd vaste aanspreekpunten hebben en bekende gezichten zien.

In de middag rond ik eerst enkele jaarrekeningen en aangiftes af en sluit de bijbehorende dossiers af. Vanwege de wet- en regelgeving hebben wij allerlei verplichtingen met betrekking tot de dossiervorming. Wij hebben digitale dossiers, waar onder andere alle vastleggingen en afwegingen, onze besprekingsverslagen en het akkoord van de klant met de conceptstukken worden opgenomen.

Naast de jaarstukken en aangiftes geven wij ook advies. Met tussentijdse cijfers en prognoses voorzien wij in de behoeftes van onze klanten. We laten zien hoe ze ervoor staan en wat de verwachtingen en risico’s voor ze zijn. We werken dan dus meer in de actualiteit. Eerder  heb ik voor één van onze klanten tussentijdse cijfers 2022 en een prognose voor 2022 en 2023 beoordeeld en opgesteld. Deze conceptcijfers en prognose ga ik vanmiddag  bespreken met de klant, zodat hij deze stukken kan gebruiken voor de financieringsaanvraag in verband met een uitbreiding. Wij helpen hem, zodat hij met de juiste stukken richting de bank kan voor zijn financieringsaanvraag.”

Einde werkdag

“Het laatste half uurtje van mijn werkdag loop ik nog even binnen bij mijn collega Elly. Zij is fiscaal jurist en ik spar met haar over of een bepaalde structuur bij een klant fiscaal optimaal is. Dan is het tijd om af te ronden. Vandaag stop ik redelijk op tijd, om onze oudste zoon training te kunnen geven. Even lekker naar buiten op het voetbalveld.”

Fijne avond!