De keuze voor een rechtsvorm heeft met veel zaken te maken. De rechtsvorm bepaalt onder andere wie eigenaar is van het bedrijf, de mate van aansprakelijkheid en mogelijke fiscale voordelen. In dit artikel vertellen we je meer over de verschillende rechtsvormen en hoe je bepaalt wat voor jou de meest gunstige rechtsvorm is.

Eenmanszaak

Dit is de meest voorkomende rechtsvorm in Nederland. Deze rechtsvorm zie je vaak bij startende ondernemers en bij ZZP’ers. Het is de meest eenvoudige rechtsvorm. Je bent als natuurlijk persoon zelf de eigenaar en zelfstandig ondernemer. Als zelfstandig ondernemer heb je in Nederland een aantal fiscale voordelen waardoor dit voor de meeste startende ondernemers een voor de hand liggende rechtsvorm is. Een zelfstandig ondernemer heeft als hij aan de voorwaarden voldoet recht op zelfstandigen aftrek en op de MKB winstvrijstelling. Bij een winst van bijvoorbeeld €75.000 leveren deze faciliteiten een aftrekpost op van bijna €16.000 waarover dus geen belasting betaald hoeft te worden. De winst wordt belast met inkomstenbelasting. Over een belastbaar inkomen tot ruim €69.000 betaal je 37,1% belasting, over het meerdere betaal je 49,5% belasting.

Het nadeel van het hebben van een eenmanszaak is dat je persoonlijk aansprakelijk bent met je gehele vermogen voor alle schulden van het bedrijf. Als het mis gaat met je bedrijf dan kunnen schuldeisers je aanspreken voor de bezittingen van de onderneming, maar ook voor je privé bezittingen.

Vennootschap onder firma (vof)

Indien je met meer dan één persoon een bedrijf exploiteert dan is een vennootschap onder firma een logische keuze. Een vof is een samenwerkingsverband tussen meerdere ondernemers, die samen eigenaar zijn. Bij een vof hebben alle ondernemers, die aan de voorwaarden voldoen, recht op de zelfstandigenaftrek en MKB winstvrijstelling. Er is echter wel een verschil in de aansprakelijkheid. Een vennoot van de vof is namelijk hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van de vof, dus ook voor schulden die gemaakt worden door de andere vennoot of vennoten. De aansprakelijkheid hiervoor kun je overigens voor een deel afschermen door het maken en vastleggen van afspraken in een overeenkomst die bij de Kamer van Koophandel wordt ingeschreven. Het is sowieso heel belangrijk om alle afspraken tussen vennoten onderling in een overeenkomst vast te leggen.

Maatschap

De maatschap is een rechtsvorm die erg lijkt op de vof. Deze rechtsvorm is alleen van toepassing op vrije beroepen (bijvoorbeeld artsen of advocaten). Dit zijn in de regel beroepen waarbij de ondernemer in een gezamenlijke praktijk individueel zijn werk uitvoert. Voor de fiscale ondernemersfaciliteiten zijn dezelfde regels als voor de vof van toepassing. Qua aansprakelijkheid is er echter wel een verschil met de vof. De aansprakelijkheid wordt beperkt tot zijn of haar deel in de maatschap.

Besloten Vennootschap (BV)

Een Besloten Vennootschap is een rechtspersoon en voor oprichting van een BV moet je naar de notaris. Als een onderneming in de vorm van een BV wordt geëxploiteerd, dan is de BV eigenaar van de onderneming. De BV is zelf aansprakelijk voor alle schulden van de BV. Alleen het vermogen van de BV kan aangesproken worden door de schuldeisers. Het voordeel daarvan is dat je zelf als privé persoon minder snel met je privé vermogen aansprakelijk gesteld kunt worden. Een BV heeft anders dan zelfstandige ondernemers geen recht op de ondernemers faciliteiten. Het belastingtarief is echter een stuk lager dan het tarief in de inkomstenbelasting. Over de winst tot €395.000 is 15% vennootschapsbelasting verschuldigd. Over het meerdere bedraagt de vennootschapsbelasting 25,8%.

Als directeur grootaandeelhouder ben je verplicht om loon uit je BV te halen. De hoogte van dit loon is afhankelijk van diverse factoren en moet ten minste €48.000 bedragen.

Hoe maak ik de beste keuze?

Elke rechtsvorm heeft zo zijn voor- en nadelen. Het is dus afhankelijk van jouw situatie en jouw keuzes wat de gunstigste rechtsvorm is voor jouw bedrijf. Als vuistregel kun je aanhouden dat bij een winst tot € 100.000 per ondernemer een eenmanszaak, vof of maatschap vanuit fiscaal oogpunt het meest aantrekkelijk is. Door de fiscale ondernemersfaciliteiten betaal je minder belasting dan wanneer je via een BV onderneemt. Bij winsten boven de € 100.000 kan het fiscaal aantrekkelijk worden om via een BV te gaan ondernemen. Verder kan het afschermen van aansprakelijkheid een belangrijke reden zijn om te kiezen voor een BV.

Het is belangrijk om jouw situatie goed in kaart te brengen en alle genoemde aspecten mee te nemen in jouw uiteindelijke beslissing voor de keuze voor een bepaalde rechtsvorm. Zie je door de bomen het bos niet meer? Bij Accombis kunnen we je helpen om jouw situatie in kaart te brengen en samen te bepalen welke rechtsvorm het beste past. We zetten graag alle voor- en nadelen voor je op een rijtje, zodat jij uiteindelijk een goed onderbouwde keuze kunt maken.