Na jaren trouwe dienst wordt 19 december de laatste werkdag van Huub van de Weegh. Klanten van Huub zijn hier inmiddels al geruime tijd van op de hoogte. Jeroen Spooren gaat voor velen hun nieuwe contactpersoon worden. Maar niet voordat Huub nog even al zijn trouwe relaties heeft kunnen bedanken. Het woord is aan Huub. 

“Na ruim 45 jaar arbeidsleven zal 19 december mijn laatste werkdag zijn. Het voelt heel bijzonder. Ik realiseer me dat er een nieuwe fase aanbreekt in mijn leven. Over de exacte invulling zal ik de komende tijd rustig gaan nadenken.

“Ik dank alle klanten voor de prettige samenwerking en het in mij gestelde vertrouwen in de afgelopen jaren. Ik stel het zeer op prijs dat ik van ieder van jullie persoonlijk afscheid heb kunnen nemen.

“Gedurende het afgelopen jaar heb ik mijn werkzaamheden voornamelijk overgedragen aan Jeroen Spooren, mijn opvolger in de maatschap. Inmiddels is hij bij alle klanten geïntroduceerd. Ook zijn enkele klanten overgedragen aan Ed Daniëls en Elly Dekkers. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij de werkzaamheden met volledige inzet zullen voortzetten.

“Mij rest nu nog om alle relaties, directie en medewerkers van Accombis heel veel succes en vooral een goede gezondheid toe te wensen.”