Gelukkig was 2022 weer een druk jaar. Voor de medewerkers van Accombis was het fijn om zoveel klanten te mogen ondersteunen bij hun fiscale en financiële werkzaamheden. Het komende jaar wordt waarschijnlijk niet minder druk, al zullen de accenten van de werkzaamheden weer anders liggen. Dat is niet erg, het houdt het werk afwisselend en uitdagend. Ed Daniëls kijkt even terug.

“Naast de ‘normale’ werkzaamheden, liep de afwerking van de coronasteunmaatregelen als een rode draad door onze dagelijkse bezigheden. De NOW en de TVL moesten voor een groot aantal klanten definitief gemaakt worden. Aan het eind van elke regeling moet bekeken worden of aan alle voorwaarden is voldaan. Dat betekent voor sommige klanten dat er terugbetaald moet worden en sommige klanten krijgen nog een restant betaling. Het maken van deze afrekeningen brengt extra werk voor ons met zich mee. Dat doen we graag natuurlijk maar soms is het passen en meten en extra werken om alles op tijd in orde te krijgen.

De oorlog in Oekraïne en de enorme stijging van de energieprijzen heeft direct invloed op de onderneming van veel van onze klanten. Het is meer dan ooit belangrijk om vooruit te kijken. Investeringen moeten soms uitgesteld worden om de energienota te kunnen voldoen. Als accountants kijken we graag mee en geven advies over hoe ondernemers kunnen voorsorteren op de toekomst. Bijvoorbeeld door een andere ondernemingsvorm aan te raden en aan te geven wat daar de voor- en nadelen van zijn. We begeleiden onze klanten daar waar nodig en proberen zoveel mogelijk bij te sturen waar nodig of gewenst.

Het komende jaar wordt er één van uitdagingen en onzekerheden. De oorlog is nog niet afgelopen en daarmee samen hangt de prijs van de energie. Een onzekere tijd voor iedereen en voor ondernemers in het bijzonder. Ondernemers zijn overigens vaak in staat om op de mogelijkheden die de tijd biedt of vraagt in te spelen. Fiscaal wordt de belastingheffing in Box 3 aangepast met ingang van 1 januari 2023. Verder komt er in 2023 hopelijk duidelijkheid over de afwikkeling van het kerstarrest voor de niet-bezwaarmakers. Dit jaar gaat de rechter bepalen of belastingplichtigen die niet meegedaan hebben aan de bezwaarprocedure tegen de hoge Box 3 heffing over spaargelden, tóch in aanmerking komen voor compensatie. Als de rechter beslist in het voordeel van degene die niet meededen aan het bezwaar, betekent dat dat er nog veel belastingplichtigen geld terug krijgen. Wij hebben al een inventarisatie gemaakt voor wie van onze klanten dit voordeel op kan leveren en volgen de procedure op de voet. 

2023 wordt hoe dan ook een onvoorspelbaar jaar voor veel van onze klanten. De gevolgen van de oorlog, de situatie op de energiemarkt en gecombineerd met een overheid die het MKB extra wil gaan belasten doen een beroep op het ondernemerschap van de MKB ondernemers. Aan ons de taak om hen daar waar mogelijk en nodig is te ondersteunen. Enerzijds door hen te voorzien van  actuele informatie en anderzijds door ervoor te zorgen dat hun administratie op orde is. Wij houden onszelf goed op de hoogte van alle veranderende wet- en regelgeving en praten de klanten die het betreft graag bij. Die voortdurende wisselwerking tussen ons en onze klanten maakt ons werk zo leuk.

We zijn klaar voor een nieuw druk jaar waarin we met zijn allen weer klaar staan voor onze klanten én een jaar waarin we ons 35 jarig jubileum gaan vieren; we hebben er zin in.


We wensen iedereen een voorspoedig en (financieel) gezond jaar!”