De kracht van de combinatie

De kracht van de combinatie

De relatie tussen Accombis en Landgoed de Biestheuvel bestaat al jaren, meer dan tien jaar in ieder geval. De band is goed, het wederzijds vertrouwen groot. Arjan Verhagen, één van de drie eigenaren van Landgoed de Biestheuvel, prijst de combinatie van fiscale en administratieve ondersteuning en vindt het prettig om te sparren met de deskundige medewerkers van Accombis.

Landgoed de Biestheuvel is sinds een paar maanden weer volledig operationeel. Door corona zaten de bedrijfsactiviteiten stevig op slot. “Ook daarin hebben wij de expertise van Accombis goed kunnen gebruiken”, vertelt Arjan. “Natuurlijk hadden we zelf al onderzocht wat er mogelijk was en op welke regelingen we aanspraak konden maken. Dat we vervolgens konden overleggen met – en advies kregen van – Elly en Jeroen, was erg fijn. We kregen hulp bij de administratieve afhandeling en hadden de benodigde stukken snel in huis.” Inmiddels draaien de accommodaties weer op volle toeren, worden de outdoor activiteiten volop benut en is de horeca terug op sterkte.

“Wij richten ons op groepen en daar zijn wij goed in. De combinatie van onze drie bedrijfsonderdelen is wat onze kracht kenmerkt”, vindt Arjan. “Vaak wordt van die combinatie gebruik gemaakt; gasten van één van de negen accommodaties vergaderen bijvoorbeeld in de zalen en eten in het horecagedeelte of laten het eten in de huizen bezorgen en niet zelden worden de outdoor activiteiten – meer dan dertig verschillende vormen – toegevoegd aan het programma. De horeca leent zich uitstekend voor feesten, vergaderingen en trouwerijen. De groepsaccommodaties zijn geschikt voor groepen van 15 tot 250 personen en kunnen desgewenst voorzien worden van medische hulpmiddelen; zo zijn we geschikt voor álle doelgroepen. In de weekenden zijn het vaak families of vrienden die een gezellige tijd met elkaar willen beleven; doordeweeks ontvangen we vaker zakelijke groepen, scholieren en zorgbehoeftigen. Die variatie maakt dat ons werk zo fijn is en zoveel voldoening geeft.”

Landgoed de Biestheuvel is een echt familiebedrijf en ligt midden in de Brabantse Kempen. Het is maar liefst 23 hectare groot, waarvan 17 hectare natuurgebied is. Heerlijk om te wandelen of andere buitenactiviteiten in te ondernemen en erg rustgevend. Arjan: “We stralen het gemoedelijke van deze streek uit, het familiegevoel overheerst. Ik run het bedrijf samen met mijn vrouw en zwager, maar we willen de familiesfeer ook op ons team uitstralen. We doen het allemaal samen, daar zijn we sterk in.”

De samenwerking met Accombis is al jaren goed. “We hebben zelf een goede administratieve afdeling maar je kunt niet alles zelf”, zegt Arjan. “Wij leveren de cijfers en stukken aan en zij verwerken die in jaarrekeningen, salarisadministratie en fiscale aangiftes. Zo doet iedereen waar hij goed in is en leggen we de verantwoordelijkheden waar die het best op hun plek zijn. Bij belangrijke stappen die we willen zetten in de bedrijfsvoering nodigen we eerst Elly en/of Jeroen graag uit om mee te sparren. Zij kijken vaak met een andere blik, wijzen ons op mogelijkheden of valkuilen en daar kunnen wij ons voordeel dan mee doen. De beslissingen nemen we natuurlijk zelf en dat doen we graag zo goed geïnformeerd mogelijk.”

3 tips voor jouw personeelsadministratie

3 tips voor jouw personeelsadministratie

Sheila werkt vanaf 1 september 2021 bij Accombis op de salaris- en personeelsadministratie. Ze vertelt ons over haar werk en deelt ook een drietal tips voor jouw onderneming!

Sheila: “Ik houd me bezig met de salarisverwerking van de medewerkers van onze klanten, het opstellen van contracten en het beheer van personeelsdossiers. Daarnaast verwerk ik mutaties met betrekking tot lonen en zorg ik voor de correcte afdrachten aan de belastingdienst. Tot slot verwerk ik voor onze klanten de pensioenaanmeldingen en – wijzigingen en controleer ik de nota’s van het pensioenfonds.”

Het is belangrijk om jouw salaris- en personeelsadministratie op orde te hebben. Uiteraard helpt Sheila daar graag bij en ze wil daarom een aantal zaken onder de aandacht brengen:

1 – VOORWAARDEN PROEFTIJD

Wist je dat er alleen een proeftijd mag worden afgesproken wanneer een contract een looptijd heeft langer dan 6 maanden? Sheila: “Wanneer je een proeftijd wilt afspreken bij een contract van 6 maanden of korter,  dan kun je geen proeftijd in het contract zetten.  Wil je toch een proeftijd, overweeg dan om het contract te verlengen naar bijvoorbeeld 7 maanden.” Let ook op bij de verlenging van een contract. “Wanneer het gaat om een verlenging van een contract waarin dezelfde functieomschrijving staat, dan mag er géén proeftijd opgenomen worden in het contract. Deze proeftijd heeft de werknemer immers al gehad tijdens het eerste contract. Is er sprake van andere functie-eisen en verantwoordelijkheden, dan mag je wel opnieuw een proeftijd hanteren”, legt Sheila uit.

2 – VERPLICHTE DOCUMENTEN

Er zijn een aantal documenten die altijd aanwezig moeten zijn voor alle medewerkers in jouw bedrijf. Sheila: “Dat geldt voor fulltime en parttime medewerkers, maar ook voor oproepkrachten en stagiaires. Dus voor iedereen die in jouw bedrijf werkt!” Welke documenten zijn dat dan?

  • Getekend formulier loonheffingen
  • Getekende arbeidsovereenkomst
  • Kopie identiteitsbewijs

“De eerste twee documenten moeten wij én de klant zelf in de administratie hebben. Let er ook altijd op dat alle documenten ondertekend zijn”, benadrukt Sheila. “Een bedrijf moet daarnaast altijd een kopie van het identiteitsbewijs van een medewerker in dossier hebben en daarbij is het belangrijk dat deze nog geldig is op de dag dat iemand start. Deze moet de klant namelijk kunnen overleggen bij eventuele controles, dat kan bijvoorbeeld een controle van de belastingdienst of arbeidsinspectie zijn. Je moet dan kunnen aantonen dat iemand wettelijk bij jou mag werken. Wij mogen zelf geen kopieën van identiteitsbewijzen in dossier hebben in verband de wet op de privacy.

3 – EENVOUDIG BETALEN

Voer jij elke maand handmatig alle salarisbetalingen in bij de bank? “Wij werken met het systeem van Nmbrs. In dat systeem kun je werken met een SEPA betaling. Je kan dan via Nmbrs maandelijks een bestand inlezen bij de bank, waarin alle gegevens al vooraf ingevuld staan, van het netto salaris tot en met de banknummers. Dit scheelt een hoop tijd, want je hoeft niet alles over te typen. Daarnaast is het veel minder foutgevoelig dan alles overtypen. Een nulletje teveel vinden medewerkers misschien niet erg, maar de werkgever wel”, lacht Sheila.

Heb je nog vragen over bovenstaande tips? Neem gerust contact met ons op, we helpen je graag verder.

Een dagje meekijken met… accountant Jeroen

Een dagje meekijken met… accountant Jeroen

Altijd al benieuwd naar wat een accountant doet tijdens zijn werkdag? Vandaag kijken we een dagje mee met Jeroen Spooren, registeraccountant bij Accombis. Hij vertelt ons hoe een werkdag bij Accombis er voor hem uitziet.

Goed begin van de dag

“Ik begin mijn ochtend met het naar school brengen van onze kinderen. Vervolgens ga ik door naar kantoor, waar ik rond half 9 arriveer. Eerst neem ik  een kopje koffie en dan kunnen we aan het werk.

Bij Accombis focussen we ons voornamelijk op zakelijke MKB klanten in de Kempen. We hebben een grote diversiteit aan klanten, van productie- en handelsbedrijven, tot horeca en dienstverlenende bedrijven. Dat is het leuke aan mijn werk, iedere (paar) uur heb ik te maken met een andere ondernemer en een andere tak van sport. Deze ochtend bespreek ik samen  met een klant de concept jaarstukken  en de concept aangiftes vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting over 2021 die we voor hem hebben opgesteld. Daarbij komen natuurlijk ook de ontwikkelingen in en de verwachten voor de rest van 2022 aan de orde. Na de bespreking geef ik eventuele  correcties door aan de assistent die de stukken heeft opgesteld en die het verder afwerkt, waarna de jaarstukken en aangiftes definitief gemaakt kunnen worden.

Hierna heb ik telefonisch contact met enkele klanten. Hierbij komen uiteenlopende vragen en wensen van klanten ter sprake welke we vervolgens binnen ons team zo goed en efficiënt mogelijk oppakken en beantwoorden.

Tijd voor de lunch

“Vandaag sla ik mijn rondje wandelen tijdens de lunch over in verband met onze maandelijkse lunchbijeenkomst. We praten dan  de collega’s bij over een vaktechnisch onderwerp in combinatie met een lekkere lunch. Mijn collega Elly, ikzelf of iemand van buitenaf bereidt een informatieve presentatie voor die tijdens deze lunchbijeenkomst wordt gedeeld met onze collega’s. Vandaag vertelt Elly ons de laatste fiscale wetswijzigingen.  Zo blijven we allemaal goed op de hoogte en zorgen we voor betrokkenheid onder de medewerkers.”

De tweede helft

“Wij zijn bij Accombis met 10 collega’s. We werken in wisselende teamsamenstellingen, zodat ik de ene keer met de ene collega en de andere keer met een andere collega samenwerk. Voor onze klanten zorgen we zoveel als mogelijk voor vaste teams, zodat zij altijd vaste aanspreekpunten hebben en bekende gezichten zien.

In de middag rond ik eerst enkele jaarrekeningen en aangiftes af en sluit de bijbehorende dossiers af. Vanwege de wet- en regelgeving hebben wij allerlei verplichtingen met betrekking tot de dossiervorming. Wij hebben digitale dossiers, waar onder andere alle vastleggingen en afwegingen, onze besprekingsverslagen en het akkoord van de klant met de conceptstukken worden opgenomen.

Naast de jaarstukken en aangiftes geven wij ook advies. Met tussentijdse cijfers en prognoses voorzien wij in de behoeftes van onze klanten. We laten zien hoe ze ervoor staan en wat de verwachtingen en risico’s voor ze zijn. We werken dan dus meer in de actualiteit. Eerder  heb ik voor één van onze klanten tussentijdse cijfers 2022 en een prognose voor 2022 en 2023 beoordeeld en opgesteld. Deze conceptcijfers en prognose ga ik vanmiddag  bespreken met de klant, zodat hij deze stukken kan gebruiken voor de financieringsaanvraag in verband met een uitbreiding. Wij helpen hem, zodat hij met de juiste stukken richting de bank kan voor zijn financieringsaanvraag.”

Einde werkdag

“Het laatste half uurtje van mijn werkdag loop ik nog even binnen bij mijn collega Elly. Zij is fiscaal jurist en ik spar met haar over of een bepaalde structuur bij een klant fiscaal optimaal is. Dan is het tijd om af te ronden. Vandaag stop ik redelijk op tijd, om onze oudste zoon training te kunnen geven. Even lekker naar buiten op het voetbalveld.”

Fijne avond!

Heeft mijn bedrijf de voor mij meest gunstige rechtsvorm?

Heeft mijn bedrijf de voor mij meest gunstige rechtsvorm?

De keuze voor een rechtsvorm heeft met veel zaken te maken. De rechtsvorm bepaalt onder andere wie eigenaar is van het bedrijf, de mate van aansprakelijkheid en mogelijke fiscale voordelen. In dit artikel vertellen we je meer over de verschillende rechtsvormen en hoe je bepaalt wat voor jou de meest gunstige rechtsvorm is.

Eenmanszaak

Dit is de meest voorkomende rechtsvorm in Nederland. Deze rechtsvorm zie je vaak bij startende ondernemers en bij ZZP’ers. Het is de meest eenvoudige rechtsvorm. Je bent als natuurlijk persoon zelf de eigenaar en zelfstandig ondernemer. Als zelfstandig ondernemer heb je in Nederland een aantal fiscale voordelen waardoor dit voor de meeste startende ondernemers een voor de hand liggende rechtsvorm is. Een zelfstandig ondernemer heeft als hij aan de voorwaarden voldoet recht op zelfstandigen aftrek en op de MKB winstvrijstelling. Bij een winst van bijvoorbeeld €75.000 leveren deze faciliteiten een aftrekpost op van bijna €16.000 waarover dus geen belasting betaald hoeft te worden. De winst wordt belast met inkomstenbelasting. Over een belastbaar inkomen tot ruim €69.000 betaal je 37,1% belasting, over het meerdere betaal je 49,5% belasting.

Het nadeel van het hebben van een eenmanszaak is dat je persoonlijk aansprakelijk bent met je gehele vermogen voor alle schulden van het bedrijf. Als het mis gaat met je bedrijf dan kunnen schuldeisers je aanspreken voor de bezittingen van de onderneming, maar ook voor je privé bezittingen.

Vennootschap onder firma (vof)

Indien je met meer dan één persoon een bedrijf exploiteert dan is een vennootschap onder firma een logische keuze. Een vof is een samenwerkingsverband tussen meerdere ondernemers, die samen eigenaar zijn. Bij een vof hebben alle ondernemers, die aan de voorwaarden voldoen, recht op de zelfstandigenaftrek en MKB winstvrijstelling. Er is echter wel een verschil in de aansprakelijkheid. Een vennoot van de vof is namelijk hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van de vof, dus ook voor schulden die gemaakt worden door de andere vennoot of vennoten. De aansprakelijkheid hiervoor kun je overigens voor een deel afschermen door het maken en vastleggen van afspraken in een overeenkomst die bij de Kamer van Koophandel wordt ingeschreven. Het is sowieso heel belangrijk om alle afspraken tussen vennoten onderling in een overeenkomst vast te leggen.

Maatschap

De maatschap is een rechtsvorm die erg lijkt op de vof. Deze rechtsvorm is alleen van toepassing op vrije beroepen (bijvoorbeeld artsen of advocaten). Dit zijn in de regel beroepen waarbij de ondernemer in een gezamenlijke praktijk individueel zijn werk uitvoert. Voor de fiscale ondernemersfaciliteiten zijn dezelfde regels als voor de vof van toepassing. Qua aansprakelijkheid is er echter wel een verschil met de vof. De aansprakelijkheid wordt beperkt tot zijn of haar deel in de maatschap.

Besloten Vennootschap (BV)

Een Besloten Vennootschap is een rechtspersoon en voor oprichting van een BV moet je naar de notaris. Als een onderneming in de vorm van een BV wordt geëxploiteerd, dan is de BV eigenaar van de onderneming. De BV is zelf aansprakelijk voor alle schulden van de BV. Alleen het vermogen van de BV kan aangesproken worden door de schuldeisers. Het voordeel daarvan is dat je zelf als privé persoon minder snel met je privé vermogen aansprakelijk gesteld kunt worden. Een BV heeft anders dan zelfstandige ondernemers geen recht op de ondernemers faciliteiten. Het belastingtarief is echter een stuk lager dan het tarief in de inkomstenbelasting. Over de winst tot €395.000 is 15% vennootschapsbelasting verschuldigd. Over het meerdere bedraagt de vennootschapsbelasting 25,8%.

Als directeur grootaandeelhouder ben je verplicht om loon uit je BV te halen. De hoogte van dit loon is afhankelijk van diverse factoren en moet ten minste €48.000 bedragen.

Hoe maak ik de beste keuze?

Elke rechtsvorm heeft zo zijn voor- en nadelen. Het is dus afhankelijk van jouw situatie en jouw keuzes wat de gunstigste rechtsvorm is voor jouw bedrijf. Als vuistregel kun je aanhouden dat bij een winst tot € 100.000 per ondernemer een eenmanszaak, vof of maatschap vanuit fiscaal oogpunt het meest aantrekkelijk is. Door de fiscale ondernemersfaciliteiten betaal je minder belasting dan wanneer je via een BV onderneemt. Bij winsten boven de € 100.000 kan het fiscaal aantrekkelijk worden om via een BV te gaan ondernemen. Verder kan het afschermen van aansprakelijkheid een belangrijke reden zijn om te kiezen voor een BV.

Het is belangrijk om jouw situatie goed in kaart te brengen en alle genoemde aspecten mee te nemen in jouw uiteindelijke beslissing voor de keuze voor een bepaalde rechtsvorm. Zie je door de bomen het bos niet meer? Bij Accombis kunnen we je helpen om jouw situatie in kaart te brengen en samen te bepalen welke rechtsvorm het beste past. We zetten graag alle voor- en nadelen voor je op een rijtje, zodat jij uiteindelijk een goed onderbouwde keuze kunt maken.

Persoonlijk contact en betrokkenheid – een meerwaarde volgens Hetty van Livera

Persoonlijk contact en betrokkenheid – een meerwaarde volgens Hetty van Livera

Hetty vond al heel wat jaren dat het in Bladel ontbrak aan een goede lingeriewinkel. Het was tijd om hier verandering in te brengen, dus besloot ze om Livera te benaderen. Hier werd in eerste instantie hard om gelachen, maar niet voor lang. Iemand moest ten slotte de eerste zijn. Na een traject van een jaar opende Hetty Livera in Bladel. Om alle administratie goed op orde te krijgen, schakelde ze de hulp in van Accombis. Ze neemt jullie graag mee in deze samenwerking!

Lokaal accountantskantoor

Vanaf dag één loopt Livera in Bladel als een trein, vertelt Hetty. ‘’Na een paar jaar dacht ik, dit loopt lekker: ik wil nog wel een Livera. In Asten bleek hier vraag naar te zijn, en dus opende ik ook hier een Livera. Ondertussen was ik wel op zoek naar een goed accountantskantoor. Ik vind het sterk om voor een kantoor te kiezen dat lokaal is. Accombis is net zoals Livera gevestigd in Bladel en ik was al vaker langs het gebouw van Accombis gereden. De keuze was dus snel gemaakt!’’

Hulp tijdens coronaperiode

‘’Accombis doet in principe mijn hele administratie, op elk gebied. Ook hebben ze mij heel erg goed begeleid bij het opstarten van een compleet nieuwe Livera in Asten. Het is erg fijn dat Accombis je begeleidt en advies geeft bij het openen van een nieuwe winkel. Daarnaast was het in de coronaperiode niet altijd makkelijk als ondernemer. Accombis heeft mij toen goed geholpen bij de aanvraag van onder andere de TVL en de NOW. Het is fijn dat ze dit helemaal voor je uitzoeken, regelen, maar ook de steunmaatregelen goed aan je uitleggen, zodat je achteraf niet verrast wordt.’’

Accombis voelt transparant en vertrouwd

‘’Daarnaast verzorgen ze ook mijn salarisadministratie. Niet alleen de salarissen, maar ook bijvoorbeeld nieuwe contracten. Voor mij voelt Accombis heel transparant en vertrouwd. Ze geven aan wat de consequenties zijn van bepaalde keuzes, maar laten de keuze wel bij mij. Ook kan ik goed sparren met Ed over een heleboel zaken. Ze kunnen mij op veel gebieden goed adviseren en zorgen ervoor dat alles goed geregeld wordt, dat is heel prettig. Hierdoor kan ik me bezig houden met mijn onderneming en de dingen die ik leuk vind om te doen.’’

Vaste aanspreekpunt

‘’De samenwerking met Accombis ervaar ik als heel fijn. Ze hebben veel kennis in huis en zoeken alles van top tot teen voor je uit. Ik vind het vooral een meerwaarde dat je de mensen persoonlijk kent; je hebt vaste aanspreekpunten. Jij kent de medewerkers en de medewerkers kennen jou – dat vind ik één van de sterkste punten van Accombis. Ik zou ze dan ook zeer zeker aanbevelen!’’